DİSK-AR raporu: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,1 milyon

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından hazırlanan “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü” raporuna göre, Türkiye’de işsizlik sorunu büyüyor.

Rapora göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı Ekim 2023’te yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 8,1 milyon olarak açıklandı.

DİSK-AR raporunda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Raporda, TÜİK’in dar tanımlı işsiz sayısı ile geniş tanımlı işsiz sayısı arasındaki puan farkının 13 olduğu belirtildi. Bu farkın en önemli nedeninin zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısının artması olduğu ifade edildi.

Rapora göre, kadın işsizliği erkeklerden daha yüksek seyrediyor. Ekim 2023’te mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 16,6, kadınlarda ise yüzde 29,4 olarak hesaplandı.

Rapora göre, son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 547 bin artarak 7,6 milyondan 8,1 milyona yükseldi. Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 2,5 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon 731 bin kişi arttı.

DİSK-AR raporuna ilişkin değerlendirme

DİSK-AR raporu, Türkiye’de işsizlik sorununun büyüdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre, geniş tanımlı işsizlik oranı Ekim 2023’te yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu, işsizliğin Türkiye’de ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.

Raporda, TÜİK’in dar tanımlı işsizlik oranının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bu durum, işsizlik sorununun boyutunun daha da büyük olabileceğini gösteriyor.

Kadın işsizliğinin erkeklerden daha yüksek seyretmesi de dikkat çekici bir nokta. Bu durum, Türkiye’de kadın istihdamının önündeki engellerin devam ettiğini gösteriyor.

Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısının 547 bin artması, işsizlik sorununun giderek büyüdüğünü gösteriyor. Covid-19 salgını sonrası işsizlik sorununun daha da derinleştiği görülüyor.

Türkiye’de işsizlik sorununun çözümü için kapsamlı bir istihdam politikası uygulamak gerekiyor. Bu politika, işsizliğin tüm boyutlarını ele alacak şekilde hazırlanmalı.

Raporun öne çıkan bazı bulguları şunlardır:

  • Ekim 2023’te mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti.
  • TÜİK’in dar tanımlı işsiz sayısı ile geniş tanımlı işsiz sayısı arasındaki puan farkı 13’tür.
  • Geniş tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 16,6, kadınlarda ise yüzde 29,4 olarak hesaplandı.
  • Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 547 bin artarak 7,6 milyondan 8,1 milyona yükseldi.
  • Covid-19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 2,5 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon 731 bin kişi arttı.

DİSK-AR raporu, Türkiye’de işsizlik sorununun büyüdüğünü ve bu sorunun özellikle kadınları ve gençleri daha fazla etkilediğini gösteriyor. İşsizlik sorununun çözümü için kapsamlı bir istihdam politikası uygulamak gerekiyor. Bu politika, işsizliğin tüm boyutlarını ele alacak şekilde hazırlanmalı.