DİSK-AR: Enflasyon farklı sınıflarda farklı ölçülerde hissediliyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından, TÜİK’in ham verilerini inceledi ve hazırladığı raporunu yayımladı.

TÜİK’in Aralık 2023’ün gıda enflasyonunu yüzde 72 olarak açıkladığı belirtilen raporda, bu oranın halkın hissettiğinden çok uzak olduğu kaydedildi. Raporda, “Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 72 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88,4 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 82,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 94,1 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 113,1 olarak gerçekleşti” denildi.

Yüksek gelirli grupların enflasyonu çok az hissettiği belirtilen açıklamada, “Dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 68,9 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 52,9 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 113,1 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52,4 oranında kaldı” diye kaydedildi.

Farklı kesimlerde farklı hissediliyor

Raporda, devamla şu ifadelere yer verildi: “Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor. Öte yandan son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. Aralık 2005’te TÜFE’yle aynı seyreden gıda fiyatları endeksi Aralık 2023’te TÜFE’nin 816 puan (yüzde 43,8) üstüne çıktı.”

DİSK-AR’ın raporu, enflasyonun gelir gruplarına göre farklı hissedildiğini gösteriyor. En yoksul kesimler, enflasyondan en çok etkilenen kesimler. Bu durum, gelir adaletsizliğinin arttığının bir göstergesi. Enflasyonla mücadelede, gelir adaletinin sağlanması ve yoksul kesimlerin korunması için önlemler alınması gerekiyor.