Kavramlar sınıfsaldır

Güncel siyaset yurttaşların düşüncelerini, gelirini giderini, eylemini etkiler. Karşı karşıya kaldığımız devletleri…