Aşırı hava olayları 195 bin insanın yaşamını kaybetmesine neden oldu

Avrupa Çevre Ajansı’nın raporuna göre, 1980-2021 yılları arasında sel, fırtına, orman yangını, sıcak ve soğuk hava dalgası gibi aşırı hava olayları 195 bin insanın ölümüne neden oldu. Bu rakam, Avrupa’daki kanser vakalarının %10’undan fazlasına eşit. Peki bu aşırı hava olayları neden artıyor ve bununla nasıl baş edebiliriz? Bu yazıda bu sorulara cevap arayacağız.

Aşırı hava olaylarının artmasının temel nedeni iklim değişikliği. İklim değişikliği, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının artmasıyla oluşuyor. Sera gazları, güneş ışınlarının bir kısmını yeryüzüne geri yansıtarak gezegenimizi ısıtıyor. Bu ısıtma etkisi, doğal iklim değişkenliğinin üzerine eklenerek iklim sisteminde dengesizliklere yol açıyor.

İklim değişikliğinin sonuçlarından biri de aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetinin artması. Aşırı hava olayları, normalden çok daha yüksek veya çok daha düşük sıcaklık, yağış, rüzgar veya kar gibi iklim koşullarını ifade ediyor. Bu olaylar, insan sağlığı, ekosistemler ve ekonomi üzerinde olumsuz etkilere sahip.

Örneğin, sıcak hava dalgaları, kalp ve solunum hastalıklarına bağlı ölümleri artırabilir. Sel ve fırtınalar, altyapıya zarar verebilir ve mülkiyet kaybına yol açabilir. Orman yangınları, biyolojik çeşitliliği tehdit edebilir ve hava kirliliğini artırabilir. Soğuk hava dalgaları ise enerji tüketimini ve ısıtmaya bağlı emisyonları yükseltebilir.

Avrupa Çevre Ajansı’nın raporu, Avrupa’nın bölgelerinin yükselen deniz seviyeleri ve iklim değişikliğinden kaynaklanan daha sık ve daha şiddetli ısı dalgaları, sel, kuraklık ve fırtınalar gibi aşırı hava koşullarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Rapora göre, bu etkileri azaltmak için daha iyi ve daha esnek adaptasyon stratejileri, politikaları ve önlemlerin alınması gerekiyor.

Adaptasyon, iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlamak için yapılan eylemleri tanımlar. Adaptasyon önlemleri, örneğin sel riskini azaltmak için barajlar veya setler inşa etmek, kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirmek veya ısı stresini önlemek için yeşil alanlar oluşturmak gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Adaptasyonun yanında iklim değişikliğinin ana nedeni olan sera gazı emisyonlarının azaltılması da çok önemli. Emisyon azaltımı, iklim değişikliğinin şiddetlenmesini önlemek veya yavaşlatmak için yapılan eylemleri tanımlar. Emisyon azaltımı önlemleri, örneğin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek, enerji verimliliğini artırmak veya ulaşım sektöründe elektrikli araçları teşvik etmek gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Avrupa Çevre Ajansı, iklim değişikliği ve aşırı hava olayları hakkında bilgi sağlamak ve farkındalık yaratmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, Avrupa’nın düşük karbonlu bir geleceğe geçişinde kilit bir rol oynayan şehirlerin yenilenebilir enerji alanında, üreten tüketiciler için yeni fırsatlar sunduğunu belirten bir brifing yayınladı.

Sonuç olarak, aşırı hava olayları, Avrupa’da ciddi bir çevre ve sağlık sorunu oluşturuyor. Bu sorunla başa çıkmak için hem adaptasyon hem de emisyon azaltımı önlemlerine ihtiyacımız var. Avrupa Çevre Ajansı, bu konuda bilimsel veri ve analiz sunarak politika yapıcılar ve vatandaşlar için rehberlik sağlıyor.

NHY/ Avrupa Çevre Ajansı