Yaşam Kaynağımız Olan Suyun Kirletilmesine Karşı Mücadele Etmeliyiz

Suyumuzun temiz ve kullanılabilir kalması için her türlü önleyici tedbirlerin alınması hayati önemdedir. Onun için sularımızı kirletip zehirleyen her tür faaliyetlerin engellenmesi ve kirliliklerin giderilmesi içinde harekete geçilmesi için çaba gösterilip, yasal önlemlerin acilen alınmasını istiyoruz. Sosyal devlet bunun için vardır.

Sularımızı; Önlemsiz maden faaliyetleri, Fabrika atıkları, evsel atıklar diğer sanayi atıkları, sondaj çalışmalarındaki kimyasal akışkanlar ve kentlerin kanalizasyon akışkanlarıdır. İşte açık bir örnek:
• Ülkemizdeki 3200 belediyenin yaklaşık 50 adedi kanalizasyon sularını arıtmaktadırlar. Başka bir deyişle nüfusumuzun yaklaşık 50 milyonuna ait kanalizasyon suları doğrudan nehirlere dolayısıyla göl ve denizlere akmaktadır.

Bu tür kirlilik nedenlerinin önlenerek su konusunda geleceğimizi karartmadan, su gibi berrak bir gelecekte önümüzü görecek tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Yaşam kaynağımız olan suya sadece su gününde değil her gün sahip çıkalım…

Su Tüm Canlıların Hayat Kaynağıdır. Su Hakkı Pazarlanamaz.
Ancak yaşamsal önemdeki suyumuzun giderek ulaşılması zorlaşmaktadır. Gerek kirletilerek temiz, kullanılabilir suyun azalması, gerekse su üzerindeki ranta dayalı oyunların oynanması, gelecekte suya erişmemizi zorlaştıracaktır.

Son dönemlerde Ülkemizde suyun özelleştirilmesi ile ilgili tartışmalar yapılmaktadır. Bir söyleme göre su dağıtımının 49 yıllığına özel sektöre kiralanacağı doğrultusundadır.

Bunun için insanların, yani bizlerin temel ve hayati ihtiyacımız olan suyun üzerindeki haklarımıza dokunulmamasını istiyoruz. O haklara sahip çıkmalıyız. O hak doğanın yasalarınca bizlere verilmiştir. Su üzerinde hak özele devredilmemelidir.

• Suyun ticari bir meta-mal değil bir doğa varlığı ve yaşam kaynağı olduğunu,
• Tüm canlı varlıkların bu yaşam kaynağına yeterli miktar ve kalitede ulaşmasının temel yaşam hakkı olduğunu,
• Dünyada her üç insandan biri su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını,
• Temiz olmayan su kullanımına bağlı olarak ishal, tifo ve dizanteri gibi su kaynaklı hastalıklar yayılmakta ve salgınlar ortaya çıkmakta olduğunu,
• Temiz suyun kıt olduğu kırsal kesimlerde tarımda atık su kullanılarak, bu ürünleri yiyenlerde sudaki kimyasal ve hastalık yapan organik maddelerden dolayı çeşitli hastalıkların ortaya çıkabildiğini görerek yaşamak isteyen her bireyi yaşam kaynağımız olan suya sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Suyun sadece biz insanların yaşamındaki birkaç faydası şunlardır:
• – Vücut sıcaklığını normal düzeyde tutar.
• – Vücudun temizlenmesi ve toksinlerin atılmasını sağlar.
• – Deriyi nemlendirir.
• – Böbreklerin çalışmasını sağlar.
• – Bazı vitamin ve mineralleri çözer ve taşımaya yardımcı olur.