Türk Tabipler Birliği (TTB): Anadilinde Sağlık Haktır, Kürtçeyi Yok Sayan Uygulama Son Bulmalıdır

Sağlık Bakanlığı’nın E-Reçetem sistemine Kürtçeyi eklememesiyle ilgili tepkiler artarak devam ediyor. Türk Tabipler Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu da konuya dair önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, anadilinde sağlık hizmeti alma hakkının vurgulanması ve Kürtçenin yok sayılmasına karşı çıkılması yer aldı.

TTB İnsan Hakları Kolu tarafından yapılan açıklamada, “Her bireye nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde ve parasız sağlık hizmeti sunulması talebimizi ısrarla yineliyoruz. Sağlık alanında, kişinin kendini en iyi ifade edebileceği dil, anadilidir. Ancak coğrafyamızda en çok kullanılan ikinci dil olan Kürtçe, ısrarla göz ardı edilip kamusal alanda kullanılmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, inkâr ve asimilasyon politikalarının toplum sağlığını olumsuz etkilediği ve eşitsizlikleri artırdığı belirtilerek, hastalık tanısı ve tedavisi için anadilinin önemine dikkat çekildi. Kişinin sağlık durumunu tam olarak ifade edebilmesinin önemi vurgulandı ve anadilinde sağlık hizmetinin temel bir hak olduğu belirtildi.

TTB İnsan Hakları Kolu’nun açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın E-Reçetem sisteminde Kürtçeye yer verilmemesi ve kamusal alanda kullanılmamasının siyasal iktidarların tercihi olduğu ifade edildi. Ayrımcı uygulamalara karşı çıkılarak, ülkedeki her bireye anadilinde ve parasız sağlık hizmeti sunulması talep edildi.

Açıklama ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın daha önce hazırladığı bilgilendirici broşürlerde de Kürtçeye yer verilmediği hatırlatılarak, Kürtçenin yok sayılmasının kınandığı ve ırkçı yaklaşım sahipleri hakkında soruşturma açılması talep edildi.

TTB İnsan Hakları Kolu’nun açıklamasıyla, anadilinde sağlık hizmetinin sağlık ve yaşam hakkının temel bir parçası olduğu vurgulanarak, Kürtçenin de dâhil edilmesi gerektiği ve bu konuda eşitlik ilkesine uyulması gerektiği dile getirildi.

NHY