Reşitköy Barajı Projesi Eski, Cüret Yeni

(Basına ve Kamuoyunun Dikkatine)


Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın (bağlı kurumlardan DSİ.25. Bölge Müdürlüğü eliyle yürüttüğü) Reşitköy Sulama Projesi iptal edilmelidir. Ocak 2022 itibariyle beş yıldır, devam eden, Reşitköy Barajı Sulama Projesi’nin ihale ve inşasının önünü açan, 2 Nisan 2015 t.li Valiliğin “ÇED Gerekli Değildir Kararı”, Balıkesir 1 İdare Mh.12 Temmuz 2021 tarihli kararı ile İPTAL edildi. İPTAL kararı, 27 Aralık 2021 itibariyle Danıştay tarafından ONANMAK suretiyle kesinleşti.

Önce İptal, ardından Onama kararı, yaşam ve geçim araçlarının kaybedilmesi, mülksüzleşme, kendi yurdunda mülteci konumuna düşme tehdidinin açık kaynağı, Reşitköy Barajı inşasının ilerleyişini endişe ve giderek büyüyen öfke ile izleyen kamuoyunu rahatlattı. Ancak, bitmedi, yaşam araçlarının korunması kavgası sürüyor ve sürecek, ekmeğimize, aşımıza göz koyanlar projelerini de alıp gidinceye dek.

Oysa, gitmeye hiç niyetleri yok! Yargılama süresince, bir türlü yürütmenin durdurulması kararı verilmeyen Baraj inşaatı hiç durmaksızın devam ediyor. Oysa, iptal kararı ile kaçak hale gelen inşatın, valilik tarafından ÇED Yönetmeliği 24.maddesi gereğince DERHAL SÜRESİZ DURDURULMASI gerekiyor.

Mahkemeler Yürütmeyi Durdurma Kararı vermedi, Valilik Süresiz Durdurma Kararı vermedi. Kaçak baraj inşatı devam ediyor. Ancak, mahkemenin İPTAL kararını BOZMA istemiyle Danıştay’a götüren Valilik ve DSİ.25. Böl.Müd., eş zamanlı olarak Moment ..Ltd.Şit’ne yetki vererek, Baraj projesini yeniledi! Artık, 2 Kasım 2021 tarihinde Valilik onayına sunulan,(ilan edilmediği için bir türlü göremediğimiz) ÇED Gereklidir Kararı alınan, Tahtacı ve çevre köylerde yaşayanlar tarafından engellendiği için yapılamayan, 26 Kasım’da yapılmak istenen Halkın Bilgilendirme Toplantısı’na konu olan, “Reşitköy Göleti ve Bahadınlı Regülatörü Sulama Yıkama ve Eleme Tesisi Projesi” var.

Atmış yıllık Proje eski, cüret yeniydi! Atmış yıldır ÇED raprou alınamadığı için yapılamayan Baraj ihale ve inşasının önünü açan, ancak iptal edilen “ÇED Gerekli Değildir Kararı” eski, “ÇED Gereklidir Kararı” yeniydi; ÇED Olumlu Kararı en yenisi olacaktır! Reşitköy Barajı Sulama Projesi bile eskiydi, yeni Proje Reşitköy Göleti ve Bahadınlı Regülatörü Sulama Yıkama Eleme Tesisi projesi yeniydi! 93 Milyon m3 su tutma kapasitesiyle Reşitköy Barajı Sulama Projesi eski, Reşitköy Göleti yeniydi! 7Km2 Baraj, pardon gölet alanında yer alan Birinci ve İkinci Derecede Doğal ve Arkeolojik Alanlar eskiydi, (azami 50 yıl ömür biçilen) Reşitköy Göleti ve Bahadınlı Regülatörü Sulama Yıkama Eleme Tesisi yeni! Binpınarlı Kazdağları mitolojiydi, Baraj ve maden projeleri yeni! Baraj için seçilen alan atmış yıldır aynıydı, aynı Karıncaderesi 2020 yılında Birinci Derecede DOĞAL SİT Alanı olarak ilan edilmişti, ancak Proje yeniydi! Karadere, Bahadınlı ve Hisar köylerinde sebze meyve tarımı, zeytin ve zeytinyağı üretimi, arpa buğday yetiştiriciliği, ormanlar ve hayvancılık eski, Bahadınlı Regülatörünün üzerine kurulacağı Karadere’nin hapsedileceği 8.600 metre boru/iletim hattı yeniydi; kişi başı günlük ort.su tüketimi 80-100m3 olduğu bilgisi eski, Bahadınlı Regülatörünün Sulama Yıkama Elele Tesisi’nde kullanılacak ve kullanıldıktan sonra insan ve çevre sağlığı açısından kirli, tehlikeli ve zehirli atık su hline gelecek günlük 200m3/gün su kullanımı yeni! Edremit- Burhaniye fay hattı, Birinci derecede deprem bölgesi ve sismik hareketlilik gerçeği eski, 93 milyon m3 su tutma kapasitesiyle Baraj ve regülatörün kurulacağı Karadere’nin siyanür havuzu yeni!

Reşitköy Barajı Projesi eski, cüret yeni! Baraj inşaatı süresiz durdurulmalı. Bitmedi bu kavga sürüyor ve sürecek, Projelerini de alıp gidinceye kadar.