Türkiye’nin Kişi Başına Milli Gelirindeki Değişim: 500 dolar geriye düştü

Türkiye ekonomisi, son on yılda önemli değişiklikler yaşadı. Bir zamanlar dünya ortalamasının 1500 dolar üzerinde olan kişi başına milli gelir, şimdi 500 dolar geriye düşmüş durumda. Bu durum, ülkenin ekonomik performansını ve vatandaşlarının refah seviyesini etkileyen birçok faktörün göstergesi olarak değerlendirilebilir.

IMF’nin Nisan 2024 raporuna göre, Türkiye’nin kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılında 12 bin 849 Amerikan doları olarak kaydedilmiştir[1]. Bu rakam, 2013 yılında 12 bin 489 dolar idi ve Türkiye, kişi başına milli gelir sıralamasında 66. sırada yer alıyordu. Ancak son on yılda Türkiye, kişi başına milli gelir sıralamasında altı basamak gerileyerek 72. sıraya düştü.

Bu gerilemenin nedenleri arasında, yüksek enflasyon oranları, işsizlik, dış ticaret dengesizlikleri ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomik göstergeler bulunmaktadır. Ayrıca, küresel ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel çatışmalar da Türkiye’nin ekonomik performansını etkileyen dış faktörler arasında yer almaktadır.

NHY/ Euronews, ABC Gazetesi, World Bank