Hemşireler, ‘kendilerine yapılan negatif ayrımcılığın giderilmesini istedi…

Özlük haklarında yapılan düzenlemelerin sadece hekimleri kapsıyor olmasına, hemşirelerden de  tepki geldi.

Hemşireler, ”kendilerine yapılan negatif ayrımcılığı giderecek bir yasal düzenleme yapılması ve açlık sınırının altında kalan maaşlarının insanca yaşamayı mümkün kılacak düzeye çıkarılmasını” talep etti.

Türk Hemşireler Derneğince yapılan açıklamada,  her geçen gün ağırlaşan çalışma koşullarının altından kalkılmayacak hale geldiği,  maaşların açlık sınırının da altına düştüğü ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerin ”kendilerini yok sayan yaklaşımıyla ” da mücadelelerinin, maddi ve manevi varlıklarını koruma mücadelesine dönüşmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Hekim ve diş hekimlerinin ücretlerine ilişkin yapılan düzenlemenin gerçekleştirilmesinde, Covid-19 pandemisiyle bağlantılı artan iş yükü ve riskli koşullara maruziyetin gerekçe gösterildiği belirtilen açıklamada, 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadelede, sağlık sisteminin bir bütün olarak yer aldığı ve pandeminin yükünü büyük ölçüde hemşirelerin sırtlandığı ifade edildi. Dolayısıyla bu gerekçenin, hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarını da içerdiği işaret edilen açıklamada, devamla şunlar ifade edildi:

”Negatif ayrımcılığı giderecek bir yasal düzenleme”

”Hemşireleri ve diğer sağlık emekçilerini dışarıda bırakan bu teklifin ve yasama organı kararının, Anayasanın başta eşitlik ilkesine, çalışanların korunması ödevine ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Yasama organının bu ayrımcı uygulaması, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının maddi ve manevi varlıklarını koruma hakkını da ihlal etmektedir. Çünkü emeğin karşılığı olması gereken bir ücret iyileştirmesinde, emek verdikleri halde meslek grubu olarak ayrımcılığa uğramakta, mesleki onurları, mesleki kişilikleri hukuka aykırı bir tutumla zedelenmektedir. Buradaki hukuk ve adalet sorunu elbette hekimlere ve diş hekimlerine ek ödeme yoluyla ücret artışı sağlanması değil, artışın salt iki meslek grubuyla sınırlı tutulması, hemşirelerin ve sağlık ekibi üyelerine negatif bir ayrımcılık yapılmasıdır. Kamuda görev yapmakta olan meslektaşlarımız adına; bizlere yapılan bu negatif ayrımcılığı giderecek bir yasal düzenleme yapılmasını, açlık sınırının altında kalan maaşlarımızın, insanca yaşamayı mümkün kılacak düzeye çıkarılmasını talep ediyoruz. Meslektaşlarımızı bizimle mücadele etmeye davet ediyor, mücadelemize katıldıkları sürece hakkımız olan bu iyileştirilmenin yapılması hususunda her türlü ulusal ve uluslararası mücadeleyi yürüteceğimizin sözünü veriyoruz.”