Gençlerin Refah İçin Önceliği Eğitim ve İstihdam

Gençlerin refah durumlarını iyileştirmenin yolunun eğitim ve istihdam olanaklarının artırılmasından geçtiği, yoksul ülkelerde yapılan geniş çaplı bir araştırmayla ortaya kondu. Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Afrika, Asya ve Latin Amerika’dan 700 binden fazla gencin katıldığı ankette, gençlerin yüzde 40’ı eğitim ve mesleki eğitimin kendileri için en önemli etken olduğunu belirtti.

Türkiye’de de genç işsizliği sorunu, ekonomik kriz ve COVID-19 salgını nedeniyle derinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki gençlerin işsizlik oranı 2021 yılında yüzde 25,4’e yükseldi. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 27,1’e çıktı. Bu durum, gençlerin refahını ve gelecek beklentilerini olumsuz yönde etkiledi.

Gençlerin refahını artırmak için eğitim ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi gerektiği, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde kabul edilen bir gerçek. Ancak bunun için gerekli politikaların hayata geçirilmesi, gençlerin sesinin duyurulması ve katılımının sağlanması da önemli. Bu amaçla Birleşmiş Milletler, 11-12 Ekim’de çevrimiçi olarak Küresel Gençlik Forumu’nu düzenleyecek. Forumda, gençlerin arzularını gerçekleştirebilmek için gerekli yatırımların yapılması adına bir eylem planı oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye’de de gençlerin refahını artırmak için çeşitli girişimler bulunuyor. Örneğin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye’deki genç işsizliği sorununa çözüm bulmak için Genç İstihdam Programı’nı yürütüyor. Program kapsamında, gençlere mesleki eğitim, girişimcilik destekleri, iş arama becerileri gibi konularda yardım sağlanıyor.

NHY/ DW Türkçe, Euronews, İLO