Fıstık Çamı Ormanları Madenciliğe Kurban Edilmemelidir…


Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Çam Fıstığı üretiminde, ülkemiz 88 443 hektar alanla İspanyadan sonra dünyada ikinci sırada, en çok alana sahip ve üretimi yapan ülkeyiz. Bu alanda on binlerce köylümüz Fıstık Çamı ürününde ekmeğini kazanmaktadır. Özellikle Dağlık ve Orman içi köylüleri bu yolla geçimlerini sağlamaktadırlar. Aydın Ticaret Borsasının verilerine göre, aydın ve ilçelerinde 26 bin hektar alanda Fıstık çamı yetişmektedir. Bu alanlarda ise 26 köy (mahalle)’de bu ürünle geçinmektedirler. Ve Aydın’da İncirden sonra en çok ihraç edilen ürün listesinde bulunmaktadır. Yine Bergama Ticaret Odasının verilerine göre ise, Kozak yaylasında toplan 17 köy (Mahalle) Fıstık Çamı yetiştiriciliği ve bu ürünle geçinmektedirler. Aynı kurumun verilerine göre; Türkiye çam Fıstığının % 80’i bu bölgede yetişmekte, Dünya üretiminin ise % 10’u burada yetişmektedir.

Ülkemizde yetişen Çam Fıstığını % 5’i iç piyasaya sürülürken % 95’i yurt dışına ihraç edilmektedir. Ama ne yazık ki biz Çam Fıstığı ithalatına da izin veriyoruz. Ve yerli ürün ithal üründen daha ucuza satılmaktadır. Kısaca yerli üreticinin her üründe olduğu gibi bu üründe de gerçek değerini bulmamaktadır. Ve üreticisi mağdur edilmektedir.

Dünyada Çam Fıstığının yetiştirilebilecek alanları sınırlıdır. Fıstık Çamı Akdeniz ikliminin etkili olduğu İspanya, Portekiz, İtalya, Adriyatik kıyıları, Mora yarımadası, Girit adası ve Anadolu kıyılarında geniş topluluklar ve saf birlikler oluşturur. Yine Afrika’nın batısı ile Güney Amerika’nın nemli ve ılıman bölgelerinde ve Kırım çevresinde de topluluklar halinde bulunmaktadır.

Ülkemizde fıstık çamının yetişme ortamı; Bergama-Kozak, Çine-Karpuzlu, Aydın-Koçarlı, Söke-Bağarası, Milas-Turba, Muğla-Kantarcı-Madran, Antalya-Serik-Manavgat, Maraş-Önsen, İzmir-Seydiköy ve Artvin-Çoruh vadisidir. Bu yayılış alanları içerisinde Ege Bölgesinde bulunan Aydın–Koçarlı ve İzmir–Bergama–Kozak önemli bir yere sahiptir.

İşte asıl sorun bu üretim alanlarında başlıyor. Fıstık Çamının yetiştiği alanların sınırlı olması ve çok az alanda yetişmesinden dolayı, korunup, geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır Son yıllardaki madencilik sevdası, Taş ve Mermer ocakları yanı sıra siyanürlü altın arama çalışmaları, daha çok bu Fıstık Çamı ormanlarının bulunduğu alanlarda yapılmaktadır. Madenciler, yasa tanımadan bu ormanların kıyımını yaptıkları gibi, işlemler sırasında açığa çıkan partikül maddeler ve siyanürden kaynaklı asit ve gazlar bu ürünün verimini de düşürmektedir. Bunu en açık olarak Kozak Yaylasındaki köylüler ifade ediyor. Bergama Ticaret Odası da buna işaret ediyor. Konu TBMM’ye kadar taşınmasına rağmen, iktidar kanadı bu konunun görüşülmesini reddetmiştir. Ve bu alanda geçimini sağlayan on binlerce köylü ailesi, süreç içinde bu gelir kapısını kaybedecektir. Bir tarafta kıyımla bu meyve ağaçlarının yok edilmesi, diğer tarafta ürünün veriminin azalması ve çalışanların emeğinin karşılayamaz duruma gelmesi, köylüleri bu işten vazgeçirme noktasına taşıyacaktır. Çünkü bu köylerin en belirgin gelir kaynağı bu Çam Fıstığıdır. Onun için hem üretici köylülerin geçim kaynağı olmasından, hem de iyi bir ihraç ürünü olması nedeniyle, bu alanların Yasal düzenlemeyle madden işletmeciliğine tamamen kapatılması ve bu orman alanların rehabilite edilerek köylülerin geçimi sağlayacak noktaya getirmesi bir yaşamsal zorunluluktur.

Önemli bir ticari ürün olan ve aynı zaman üretiminin sınırlı olmasından dolayı değerli olan bu ürünün bulunduğu alanların özel koruma alanları olarak ilan edilip korunmasında büyük yarar vardır. Bu aynı zamanda orman varlığımızın da korunması anlamına gelir. Bu alanda geçimini sağlayan üretici köylünün de işsiz kalmasını önlediği gibi, kentlere göçüde engellemiş olur. Fıstık Çamı Ormanlarımız, madencilerin insafına bırakılmamalıdır. O alanlar önemli ve değerli alanlarımız arasındadır. Son söz olarak, sürekli söylediğimiz; Yerin Üstü Altından Daha Değerlidir…