Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Üç Aylık Ekolojik Çevre Kıyım Verileri


2021 yılı ilk Üç ayı olan, Ocak-Şubat ve Mart ayında Çevre ve şehircilik Bakanlığının Duyuru sayfasında toplamda 2597 Çed duyurusu yapıldı. Bu duyurular tüm illerimizi kapsamaktadır. Bu duyuruları sınıflandırırsak, özellikle hiç Çed Olumsuz duyurusunun olmamasıdır. Tüm Çed duyuruları Sermayenin lehine ve çevrenin aleyhine sonuçlanıyor görünüyor. Bu duyuruların 872 adedine Çed gerekli Degil denilerek ekolojik yıkımın önü açılmıştır. 1142 adedi ise çed Süreci Başlamış denilmektedir. Sadece 16 adedine Çed Gereklidir denilmiştir. HKT’li olan duyuru sayısı 184’tür. !52 adet İDH, 137 Nihai Karar, 94 Çed olumlu karar çıkmıştır. 2597 çed duyurusunun 1367 adedi madencilik ve benzeri işler için verilmiştir. (2020 tüm yıl boyunca 2822 adet Çed gerekli değildir denilmiş. 58 adet te çed gereklidir denilmiş. Artık kıyaslamayı okuyucu yapsın.)

Ayrıca üç aylık süreçte 49 adet jeotermal Kaynak arama duyurusu, 30 adet Biyogaz Santral duyurusu, 17 adet Biyokütle santrali duyurusu, 29 adet RES santrali duyurusu, 29 adet GES santrali duyurusu, 17 adet HES santrali duyurusu ve 11 adet Define arama izni duyurusu yapılmıştır.

Üç aylık çed duyuruları için aylık olarak ayrı ayrı ayrıntısını aşağıya aktarıldığı gibidir:

Ocak ayında toplam Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sayfasında 829 ÇED duyurusu yapılmıştı. Bunların 412 adedi Madencilik işleri ile ilgilidir. Madenlerle ilgili Bu duyurular toplamda 74 ilimizi ilgilendirmektedir. Çed süreci başlayan duyuru sayısı 205 adettir. Çed gerekli değil durusu 127 adettir. IDK duyurusu 26 adet, HKT duyurusu 23 adet, Nihayi karar sayısı 22 adettir. Çed gerekli sadece 1 adettir. Çed olumlu ise 8 adettir. Bu duyuruların 91 adedi mermer ocağı için, 73 adedi genel maden ocağı aramaları için, 63 adedi kalker ocağı için, 86 adedi çakıl-kum ve benzeri ocakları için, 20 adet JES sondajları için, 12 adedi Biyogaz santrali için, 4 adet Biyokütle Santrali için, 7 adet HES santrali için, 10 adet GES santrali için, 10 adet Kömür ocağı için, 5 adet define arama ve geri kalan diğerleridir.

28 günlük Şubat ayı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eçed duyuru sayfasında toplamda 767 Çed duyurusu yapılmıştır. Bu duyuruların 382’si Madden, Jes, Hes, Ges, Res, Biyogaz, Biyokütle ve hatta Define ile ilgilidir. Geri kalanların büyük çoğunluğu da sanayi tesisleri ve benzerleri içindir. Onlarda büyük çoğunluğu 1. Derece tarım alanlarını yok etmektedir.

Şimdi bunları ayrıca gruplandırırsak durum şöyle; Toplam 75 ilimizi kapsayan alanda 7 adet Biyogaz Santrali, 8 adet Jes, 5 adet Res, 5 adet Ges, 3 adet Biyokütle 3 adet Hes santrali, 3 adet te Define arama duyurusu ile 348 adet Mermer ocağı, Taş ocağı, Kum- Çakıl ocağı, Bakır, Demir, Ariyet, Pomza, Andezit, Bazalt, Kömür, Kalsit, Kil, Krom, Nikel, Kuvars, Feldispat, Boksit, Granit, Marn, Şist, Manyezit, Tuz, Kireç taşı, Tüf, Çinko, Barit ve Gümüş madenlerini arama duyurularıdır. Bunların büyük çoğunluğu ise Patlama yöntemi ile işleneceğine işaret ediliyor. Bu işletme yöntemi ve kapsadığı alan itibari ile ekolojik yıkıma neden olabilecek ölçektedir. Ve bu alanlardaki endemik bitkiler ise büyük zarar görüp yok olabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca bu duyuruların 160 adedi için Çed süreci başlamış, 133 adedi için Çed gerekli değilsadece 9 adedi için Çed gereklidir denilmiş, 10 adedi için Çed olumlu, 26 adedi için İDK, 25 adedi için HKT ve 19’u için Nihai karara bağlanmıştır.

Mart ayı boyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eçed duyuru sayfasında 1001 adet Çed duyurusu yapılmıştır. Bu duyurular toplamda 75 ilimizi kapsamaktadır. Bu duyuruların 573 adedi madencilik ve benzeri işletmelerle ilgilidir. İşletmelerin yapılacağı alanda doğal çevresine ve alandaki canlıların yaşam alanlarına zarar verecek işletmelerdir. Bu duyuruların 159 adedi Çed Gerekli Değildir. 239 adedi Çed Süreci Başlayanlardır. 30 adedi Çed Olumludur. 72 adedi HKT içindir. 36 adedi İDK içindir. 31 adedi Nihai Karardır. Sadece 6 adedi için Çed Gereklidir denilmiş. Çed olumsuz ise yoktur.

Yine bu duyuruların 116 adedi Mermer ocakları içindir. 111 adedi kalker ocakları içindir. 103 adedi Kırma-Eleme vb. içindir. 15 adedi Kil ocakları, 8 adedi Pomza ocakları, 9 adedi Kömür ocakları için,n8 adet petrol arama, 8 adet termik Santral, 12 adet Boksit-kurşun, 18 adet RES, 21 JES, 11 adet Biyogaz, 10 adet Biyokütle 7 adet HES, 14 adet GES ve 6 adette Define arama izni için ilan edilmiştir. Dipsiz Gölün definecilerce tahrip edilmesinden sonra hala bu tür izinlerin veriliyor olması, akılın kabul edeceği iş değildir.

Yılın ilk üç ayında bu kadar duyuru ve duyuruların ağırlıklı olarak madencilik ve enerji üzerine olması bizi çok korkutuyor. Bu doğanın talanı, çevrenin top yekun tahribi demektir. Ve Çed kararlarının bu kadar kolayca verilmesi ise ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu ilanlar, yöre insanlarının haberi olmadan ve sadece panolara asılarak ilan edildiği için, kırsalda yaşayan halkın dikkatinden kaçmaktadır. Yasal itiraz süresi geçtiğinde ise, talana gelen şirketlerin işi kolaylaşmış oluyor. Çoğu şirkette Çed ile ilgili süreç bitmeden işe koyulabiliyorlar. Davalık olan durumlarda, dava sürecinin bitmesini beklemeden yine işe koyuldukları çok olmuştur. Yasalar yok sayılmaktadır.