Durkheim ve Bir Bütünlük Olarak Toplum

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisansüstü Programı içinde yer alan  Klasik Sosyoloji Kuramları dersi için hazırlanmıştır. Çalışmanın ana eksenini, Toplumsalın bilimsel bir alan olarak tanınmasında büyük…

Lefebvre’de Mekan ve Sınıf

Giriş Çalışmanın konusunu Çağdaş Kent kuramcılarından Henri Lefebvre’in mekânla ilişki içindeki sınıflar, bu sınıfların analizi ve kimi zaman sömürünün aracı kimi zaman da sömürünün nesnesi olan mekânın ideolojik yapısı oluşturmaktadır.…

Sanat Emekçisi Sisifos mu, Prometheus mu?

Giriş Bu çalışma A.Ü İletişim fakültesi gazetecilik ana bilim dalı, tezli yüksek lisans programı İletişim Endüstrilerinde Emek Süreçleri dersi için dönem sonu çalışması olarak hazırlanmıştır. İletişimin farklı bir dili olarak sanat emeği…