Alevilere hakaret içeren kitaplar okullara dağıtılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum yönetimi altında, okullara göndereceği kitaplar arasında yer alan bazı eserlerin Alevilere yönelik hakaret içerdiği ve Cumhuriyet değerlerine karşı çıkış içerdiği ortaya çıktı. 16 Haziran 2022 tarihinde yapılan protokol kapsamında belediyenin kitap alması ve bu kitapların okullara dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ancak, bu kitaplar arasında yer alan Nurettin Topçu’nun eserleri, Alevilere yönelik saldırgan ifadeler içermesi ve Cumhuriyet düşmanlığı ile bilinen bir yaklaşım sergilemesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

“Kitap Van Projesi” kapsamında düzenlenen ihalelerle alınacak kitaplar, “okul öncesi”, “ilkokul”, “ortaokul” ve “lise” olarak sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda, öğrencilere dağıtılacak kitapların dini referanslar içermesi ve içeriğinde tartışmalı yazarlara ait eserlerin bulunması dikkat çekmektedir. Özellikle, Alevilere yönelik hakaret içeren ve Cumhuriyet düşmanlığını savunan Nurettin Topçu’nun eserleri öğrencilere dağıtılacak kitaplar arasında yer almaktadır.

Eğitim camiası ve toplumda çeşitli kesimler, bu kitapların öğrencilere dağıtılmasının, eğitimde tarafsızlığı ve çeşitliliği teşvik etmeyip, aksine toplumsal bölünmeyi artırabileceği endişelerini dile getirmektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaat vakıflarıyla yapılan protokoller ve okullarda imamlara vaaz verilmesine izin veren ÇEDES protokolü gibi tartışmalı uygulamalara dair eleştiriler de bu olayla birlikte derinleşmektedir.

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi’nin bu kitapları okullara dağıtma kararı, toplumda geniş çaplı tartışmalara ve eleştirilere yol açmıştır. Öğrencilere dağıtılacak kitaplar arasında yer alan eserlerin içeriği, eğitimde dincileştirme ve toplumsal bütünlüğe zarar verme endişelerini artırmıştır. Bu konu, daha geniş bir toplumsal tartışmayı beraberinde getirmiş ve eğitim politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda çeşitli görüşleri ortaya çıkarmıştır.