YKS, de Kitap Okuyanlar Kazandı 

 Yıllardır öğrencilere yaptığımız bir uyarı vardır Lütfen kitap okuyunuz. Öğrencilerin kitap okumaları için birçok program uygulanmasına rağmen, büyük bir çoğunluğu kitap okumuyor. Okullarda bir saat zorunlu kitap okuma saati bazı öğrencilere hatta bazı öğretmenlere de çok gereksiz ve işkence gibi gelmektedir.

Kitap okumanın yararlarını saymakla bitiremeyiz. Kitap okumak, sadece öğrenciler değil aynı zamanda çocuk yetişkin ve yaşlılar için de gereklidir. Yaşamın her alanında her döneminde okuyan kazanır. Okumak aynı zamanda insanı özgürleştirir.

Kitap okuma alışkanlığının çocukluk döneminde kazanılması gerekir. Bu alışkanlığın kazanılmasında okulun ve ailenin etkisi büyüktür ve özellikle İlkokul çağı en önemli dönemdir. Ancak toplumumuzda bu alışkanlık yeterince kazanılmadığından kitap, yeteri kadar okunmamakta okutulmamaktadır.

Özellikle kimliğin oluşturulması dönemi olan gençlik döneminde kitap okumak şarttır. Genç, kitap okudukça kendini tanıma fırsatını bulur, yeteneklerini keşfetmiş olur. Genç, kitap okudukça ufkunu da genişletir. Ufku geniş olan genç, olaylara at gözlüğüyle bakmaktan kurtulur. Kitapla dost olan genç, bu dostluğu sayesinde bir-çok başarıyı elde etmiş olur.

Günümüz koşullarında bilgiye ulaşmanın birçok yolu vardır: İnternetten bilgiye ulaşmak, konferanslar dinlemek, seminerlere katılmak, belgesel seyretmek… Ancak, bu çalışmalarda insanın durup düşünmeye, ihtiyacı olduğunda bir kısmında bu bilgiye tekrar ulaşma olanağı yoktur. Kitap okurken kişinin düşünmeye zamanı ve tekrar tekrar aynı bilgiye ulaşabilme olanağı vardır. Bu özelliğinden dolayı, “bu bilgi edinme koşuluna” ihtiyaç duyan gencin kitap okuması gerekir.

Kitap okumanın aynı zamanda okul derslerine de faydası vardır. Özellikle sınavlara(LGS, YKS, KPSS, DGS, TUS vd.) hazırlanan öğrencilerin bol bol kitap okuması gerekir. Kitap okumanın yalnız Türkçe, edebiyat, sosyal derslerine değil, bütün derslere katkısı vardır. Öğrenciler arasında “Kitap okumanın sayısal derslere olumlu ne gibi bir etkisi olabilir?”düşüncesi yaygındır. Oysa sayısal derslerden çıkan sınav sorularının büyük bir kısmı metindir.2020 YKS’de özellikle sayısal derslerde sorular paragraf olup daha çok okuduğunu anlayan ve anlamlandıranların çözebileceği nitelikte sorulardı. Biyoloji dersinin sorularının yoruma dayalı olması, yorum yeteneğini güçlendirecek kitapların okunmasını gerektiriyordu. Kapsamlı düşünme yeteneği isteyen fizik ve matematik konuları düşünme yeteneği yüksek olan insanların başarılı olabileceği derslerdir. Bu yeteneğin kitap okumayla geliştirilebileceği unutulmamalıdır. YKS’den sonra bir Fizik öğretmeni arkadaşımız bundan sonra öğrencilere ilk önerim ders çalışmanın yanında Klasikleri okumakta olacaktır demiştir. Artık sadece  günde 400 soru çözmekle sınav kazanılmıyor. Tabiiki öğrenci günde çözmesi gereken soruyu çözecek ancak günde en az bir saatini kitap okumaya ayırmak zorundadır.

Sınavlarda zamanı iyi kullanma çok önemlidir. Çok kitap okuyan öğrenci, hızlı okuyup anlayarak, dakikaların altın değerinde olduğu sınavlarda daha da başarılı olacaktır. Sınav soruları incelendiğinde okuma alışkanlığının soruları yanıtlamada gösterdiği etki açıkça görülecektir. YKS’de bunun etkisi görüldü. TYT’de zaman artırıldığı halde zamanı yetiştiremeyen öğrenciler özellikle paragraf sorularından yakınmışlardır. Oysa kitap okuyan öğrenciler zamanı gerektiği gibi yetirmişlerdir.

Kitap okuma artık yaşamımızın bir parçası olmalı. Özellikle çocuklara ve gençlere bu anlamda örnek olacak büyükler zamanlarını TV seyretmekle geçireceklerine kitap okusunlar. Okusunlar ki bu anlamda iyi örnek olsunlar. Kitap okumayı angarya olarak görenler mucize bir başarı beklemesinler. Montaigne  “Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.”, Jules Chore “Kitapları seviyor musunuz öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir.” O halde Faydalı bir iş istiyorsan, okumaya basla!

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)