Türkiye’nin akıl sağlığı haritasındaki yeri

Uluslararası güvenlik ve danışmanlık şirketi International SOS tarafından yayınlanan 2024 yılı akıl sağlığı haritası, dünyadaki ülkeleri nüfusa oranla ne kadar depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, yeme içme bozuklukları ve şizofreni vakası olduğunu ortaya koyuyor.

Bu haritaya göre, Türkiye yüzde 12.5 – 15 ile “orta risk” diliminde yer alıyor. Bu, Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 13’ünün bu tür akıl sağlığı sorunları yaşadığı anlamına geliyor.

Türkiye’nin bu listede yer aldığı “orta risk” dilimi, dünyanın pek çok ülkesini de kapsayan bir aralık. Bu ülkeler arasında Avrupa Birliği’nin (AB) önemli bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler yer alıyor.

Türkiye’nin bu listede yer aldığı “orta risk” dilimi, dünyanın pek çok ülkesini de kapsayan bir aralık. Bu ülkeler arasında AB’nin önemli bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler yer alıyor.

Türkiye’de akıl sağlığı sorunları

Türkiye’de akıl sağlığı sorunları, son yıllarda giderek daha fazla gündeme gelen bir konu. Bu konuda yapılan araştırmalar, Türkiye’de akıl sağlığı sorunlarının oldukça yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin 2022 yılında yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 20’sinin en az bir kez akıl sağlığı sorunu yaşadığı tahmin ediliyor. Bu, Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kişinin akıl sağlığı sorunu yaşadığı anlamına geliyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de en yaygın akıl sağlığı sorunları depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluk. Bu sorunların yanı sıra, Türkiye’de yeme içme bozuklukları, şizofreni ve alkol bağımlılığı gibi sorunlar da oldukça yaygın.

Türkiye’de akıl sağlığı sorunlarının nedenleri

Türkiye’de akıl sağlığı sorunlarının nedenleri arasında çeşitli faktörler yer alıyor. Bu faktörler arasında genetik faktörler, çevresel faktörler ve yaşam tarzı faktörleri yer alıyor.

Genetik faktörler, akıl sağlığı sorunlarının oluşumunda önemli bir rol oynuyor. Ailesinde akıl sağlığı sorunu olan kişilerin, bu sorunları yaşama riski daha yüksek.

Çevresel faktörler arasında ise çocukluk çağı travmaları, aile içi şiddet, toplumsal baskılar ve ekonomik zorluklar gibi faktörler yer alıyor.

Yaşam tarzı faktörleri arasında ise stres, uykusuzluk, sağlıksız beslenme ve alkol ve madde kullanımı gibi faktörler yer alıyor.

Türkiye’de akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele

Türkiye’de akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele etmek için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar arasında, akıl sağlığı farkındalığının artırılması, erken müdahalenin geliştirilmesi ve tedavi hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Ancak, Türkiye’de akıl sağlığı sorunlarının çözümü için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, Türkiye’de akıl sağlığı hizmetlerine erişimin yetersiz olduğunu ve bu hizmetlerin kalitesinin de düşük olduğunu ortaya koyuyor.