SES bütçede sağlık çalışanlarına ayrılan payı eleştirdi

SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, 2022 Sağlık Bakanlığı bütçesinde, “metalaşmış” ve “ticarileşmiş” hizmetlere büyük pay ayrıldığını belirterek, sağlık emekçilerine ayrılan bütçeyi eleştirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 25 Kasım’da görüşülecek Sağlık Bakanlığı bütçesine dair sendikanın Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi. SES Eş Genel Başkanları Selma Atabey ve Hüsnü Yıldırım’ın katıldığı toplantıda, “Pandemi sürecinde açıklanan Sağlık Bakanlığı bütçesinde sağlık emekçilerine ve toplumun sağlığına yine pay yok” pankartı asıldı.

Toplantıda konuşan SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, bütçenin, siyasal iktidarların, rejimin demokratik, sosyal hak ve özgürlükler konusundaki duruşunun en önemli göstergesi olduğunu belirtti. Atabey, Kovid-19 pandemisinin ve hükümetin yanlış ekonomi politikalarının mevcut ekonomik krizi derinleştirdiğini vurguladı. Çalışmaya uygun nüfusun üçte birinden fazlasının işsiz olduğuna işaret eden Atabey, “Milyonlarca emekçi ailesi kışa hiçbir gelire sahip olmadığı şartlarda girmektedir” diye belirtti. Asgari ücret ya da düşük ücretlerle çalışanların aldığı paranın temel ihtiyaç maddelerine bile yetmediğini vurgulayan Atabey, temel ihtiyaç maddelerindeki enflasyon oranının TÜİK verilerinin çok daha fazla üzerine olduğunu da sözlerine ekledi.

TEMEL BİR HAK OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Atabey, bütçe değerlendirmelerinin bu dönemin belirleyici özellikleri göz önüne alınarak yapılması gerektiğini söyleyerek, “Bütçenin sadece teknik açıdan değerlendirmesiyle ya da siyasal iktidardan istenecek ekonomik taleplerle sınırlandırılmamalıdır. Bütçe hakkı temel bir hak olarak değerlendirilerek; toplumun siyasi partileri aracılığıyla, emekçilerin, işçilerin, üretenlerin özcesi bütçeyi oluşturan vergi mükelleflerinin örgütlü yapıları aracılığıyla bütçenin hazırlanmasında, dağıtılmasında ve denetlenmesinde söz ve karar sahibi olacağı mekanizmalar geliştirilmesi için mücadele yürütülmelidir” ifadelerini kullandı.

TİCARİLEŞME VE METALAŞMA

2022 Sağlık Bakanlığı bütçesinde, “metalaşmış” ve “ticarileşmiş” hizmetlere pay ayrıldığını kaydeden Atabey, “Bütçe ödeneklerine bakıldığında, ulaştırma projeleri ile şehir hastaneleri için ayrılan tutarlarda yine önemli artışlar mevcuttur. Bizden toplanan vergilerden ayrılan bu ödenekler; iktidarın, döviz cinsi üzerinden şehir hastaneleri için müteahhitlere verdiği kira ve hizmet bedelleri için harcanmaktadır” diye belirtti. Atabey, ödeneklerin tedavi edici hizmetlere ve koruyucu hizmetlere ayrıldığı payın önemli olduğunu ifade ederek “Bu rakamın 74,5 milyar TL’lik kısmı (yüzde 64) tedavi edici hizmetlere, buna karşılık 38,7 milyar TL (yüzde 33) koruyucu hizmetlere ayrılmıştır” dedi. Atabey, Sağlık Bakanlığı bütçesinin 5’te 1’inin emekçilerin ücretlerine ayrıldığını belirterek, oranın düşürülmesini eleştirdi.

KAMU KURUMLARININ PAYI YÜKSELTİLMELİ

Atabey, Sağlık Bakanlığı bütçesine dair taleplerini şöyle sıraladı:

“*Genel bütçe gelirleri içinde gelir vergisi payı artırılmalıdır. Bu artış gelir vergisi içinde kurumlar vergisi payı arttırılarak sağlanmalıdır.

  • Sağlık hizmetleri harcamalarında merkezi bütçenin payı arttırılmalıdır.

  • Sağlık emekçilerine ek ödeme, döner sermaye vb. adlarla yapılan, ekip anlayışını bozan, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan ödeme yöntemi yerine yoksulluk sınırının üzerinde, tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde maaş ödenmesine başlanmalıdır.

  • Özel sağlık kurumlarına aktarılan her türlü pay kaldırılmalıdır. Kamu sağlık kurumları ve sağlık eğitimleri için bütçeden ayrılan pay yükseltilmelidir.

  • Sağlıklı bir toplum için tedavi edici hizmetler yeterli değildir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yeniden ele alınması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.