Eğitimin Siyasallaşması: Eğitimin Geleceği İçin Bir Tehdit

“Eğitim, siyasi çıkarlara alet edilmemelidir.”

Eğitimin birçok tanımı vardır. Ancak genel olarak, eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme süreci olarak tanımlanabilir.

Eğitim, bir bireyin bilgi, beceri ve tutumlarını belirli bir amaç doğrultusunda geliştirme sürecidir. Bireyin zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini destekler, toplumda başarılı bir şekilde yer almasına yardımcı olur.

Eğitim, bireyin topluma uyum sağlamasına yardımcı olur, toplumda kabul gören normlar, değerler ve davranışları kazandırır.

Eğitim, bireylerin sosyal konumlarını değiştirmelerine yardımcı olur, daha iyi iş imkânları ve daha yüksek gelir imkânı sunar.

Eğitim, toplumda değişime yol açabilir, bireylerin yeni fikirler ve bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu durum, toplumsal değişimi tetikleyebilir.

Eğitim, tarafsız olmalıdır çünkü eğitim, öğrencilerin bilgi ve beceriler kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir sistemdir. Eğitimin tarafsız olması, öğrencilerin farklı görüşlere ve bakış açılarına açık olmalarına yardımcı olur.

Eğitimin tarafsız olmaması, öğrencilerin eleştirel düşünme ve özgür düşünce becerilerinin gelişmesini engelleyebilir. Bu durum, öğrencilerin demokratik bir toplumda yaşamaya hazırlanmasını zorlaştırır.

Eğitimin siyasallaşmasının bazı sonuçları şunlardır:

Eğitimin siyasallaşması, eğitimin kalitesinin düşmesine, öğrencilerin özgür düşüncesinin kısıtlanmasına ve toplumsal kutuplaşmanın artmasına neden olur. Öğrencilerin farklı siyasi görüşlere sahip kişilere karşı önyargılı olmasına neden olabilir. Bu durum, toplumsal kutuplaşmayı artırabilir ve eğitimin geleceğini karartacak bir gelişmedir.

Eğitimin siyasallaşması, eğitimin siyasi çıkarlar doğrultusunda kullanılmasıdır. Bu durum, eğitimin tarafsızlığını ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Eğitimin siyasallaşması, eğitimin içeriğinin ve yönteminin siyasi amaçlara göre şekillendirilmesine neden olabilir. Bu durum, eğitimin kalitesinin düşmesine yol açabilir.

Türkiye’de eğitim, giderek daha fazla siyasallaşmaktadır. Bu durum, eğitimin kalitesinin düşmesine, öğrencilerin özgür düşüncesinin kısıtlanmasına ve toplumsal kutuplaşmanın artmasına neden olmaktadır.

Türkiye’de eğitimin siyasallaşmasının bazı sonuçları şunlardır:

Türkiye’de eğitim sistemi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yönetilmektedir. Bu durum, siyasi iktidarın eğitim üzerinde artan bir kontrol sahibi olmasına neden olmaktadır.

Türkiye’de siyasi çatışma, eğitim sistemini de etkilemektedir. Siyasi partiler, eğitim sistemini kendi ideolojik görüşlerini yaymak için bir araç olarak kullanmaktadır.

Türkiye’de eğitim alanında yapılan reformlar, genellikle siyasi amaçlara göre yapılmaktadır. Bu durum, eğitim sisteminin tarafsızlığını ve kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Eğitimin siyasallaşmasını önlemek için şu önlemler alınabilir:

Eğitim sisteminin siyasi baskılardan arındırılması ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Eğitim özerk olmalıdır.

Öğretmenlerin siyasi baskılardan korunması ve özgür bir şekilde ders verebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle eğitim yöneticileri hükümete yakın sendika üyeleri arasında yapılmamalıdır. Okul yöneticilerinin taraflı olması öğretmen üzerindeki baskıyı direkt olarak gerçekleştirmektedir.

Eğitimin kalitesinin artırılması için siyasi açıklamalar yerine gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Eğitim kurumlarının birçok eksiği var ve bunların bir an önce tamamlanması gerekmektedir.

Eğitimin siyasallaşması, eğitim sisteminin ve toplumun geleceği için ciddi bir tehdittir. Bu tehdidi önlemek için yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kaynakça: Empatik yazılar, Özdemir, Arslan, Sınırsız Yayınları,2022