Türk halkının ruh sağlığına verdiği önem: Yapılan Araştırmadan çarpıcı bulgular

Son araştırmalar, Türk halkının ruhsal sağlığa verdiği önemin arttığını gösteriyor. Yapılan ankete katılanların çoğunluğu, ruh sağlığının bedensel sağlıktan daha öncelikli olduğunu belirtiyor. Bu bulgular, toplumun ruh sağlığına olan duyarlılığını ve inançlarının etkisini yansıtıyor.

Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Türk halkının %73,8’i ruh sağlığını bedensel sağlıktan daha önemli görüyor. Katılımcıların %75,2’si ise inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu düşünüyor.

2022’den bu yana her yıl gerçekleştirilen araştırmada, ruhsal sağlık önemli diyenlerde azalma, bedensel sağlık önemli diyenlerde ise artış olduğu görülüyor. 2024 yılında, Türk halkının %73,8’i ruh sağlığını önemli bulurken, %26,2’si bedensel sağlığı daha önemli olarak değerlendiriyor.

Cinsiyet ve yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmelerde, erkeklerin kadınlara oranla ruh sağlığını daha önemli bulduğu görülüyor. Yaş grupları incelendiğinde ise 55 yaş ve üzerindekiler ile 18-34 yaş aralığındakilerin ruh sağlığına daha fazla önem verdiği ortaya çıkıyor.

İnancın ruh sağlığı üzerindeki etkileri de araştırılan konulardan biri oldu. Ankete katılanların %75,2’si, inancın ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. Ancak, bu konuda %17,3’lük bir kesim herhangi bir etki olmadığını belirtiyor.

Sonuç olarak, Türk halkının ruh sağlığına verdiği önem giderek artıyor. Bu durum, toplumun sağlık anlayışındaki değişimin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Gelecekte, ruh sağlığına yönelik farkındalığın artması ve bu alanda destekleyici politikaların geliştirilmesi önem arz etmektedir.