MEB Raporu: Dini ve mesleki eğitime öncelik, temel eğitimde gerileme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 Faaliyet Raporu, eğitimdeki endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor. Rapora göre, bakanlığın yatırımları büyük ölçüde dini ve mesleki eğitime ayrılırken, temel eğitimde ise düşüş yaşanıyor.

Raporda dikkat çeken en önemli nokta, MEB’in “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında dini eğitime verdiği önem. Bakanlık, dini ağırlıklı bir müfredat hazırlamaya çalışırken, raporda da bu modelin amacı “her bir öğrencimizin milli ve manevi hasletlerimizle yetiştirilmelerini sağlamaktır” şeklinde ifade ediliyor.

MEB’in yatırımlarının dini ve mesleki eğitime kayması, temel eğitimde gerilemeye yol açıyor. Rapora göre, okulöncesi ve ilköğretimdeki öğrenci oranı %57’de kalmış durumda. Bakanlık bu düşüşü depremlere bağlasa da, yıllardır devam eden eğitimdeki genel sorunlar göz ardı edilemez.

Sözleşmeli Öğretmen Sayısı Artıyor:

Eğitimde düşük ücretlerle çalıştırılan sözleşmeli öğretmenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. 2023 yılında 2022’ye göre daha fazla sözleşmeli öğretmen ataması yapılması, eğitimde güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığını gösteriyor.

Rapordan dikkat çeken bir diğer detay ise tekli eğitimdeki öğrenci oranlarındaki farklılıklar. Anadolu imam hatip liselerinde tekli eğitimdeki öğrenci oranı %98,68 iken, ilkokul ve okulöncesi okullarında bu oran %57,47’ye düşüyor. Ortaokullarda da tekli eğitim oranı %64,43 iken, imam hatip ortaokullarında bu oran %87,83’e yükseliyor.

MEB’in 2023 Faaliyet Raporu, laik bir eğitim sisteminin temel ilkelerinden uzaklaştığını gösteriyor. Dini eğitime verilen aşırı önem ve temel eğitimdeki gerileme, eğitimde eşitlik ve fırsat eşitliği ilkelerini zedeliyor. Çağdaş ve seküler bir bakış açısıyla, eğitimin her alanda eşit ve laik bir şekilde sunulması gerektiği unutulmamalıdır.

Eğitim sistemi, her bireyin kendi inanç ve değerlerine saygı duyarak, laik ve bilimsel bir çerçevede geliştirilmelidir. Dini ve mesleki eğitim, temel eğitimin yanında tamamlayıcı bir rol oynamalı, temel eğitimin ihmal edilmesine yol açmamalıdır.

Eğitimde asıl hedef, her öğrenciye en iyi imkanları sunarak, onları özgür düşünceli, sorgulayabilen ve topluma katkıda bulunabilecek bireyler olarak yetiştirmek olmalıdır. Bunu başarmak için eğitimde kalitenin artırılması, öğretmenlerin statüsünün iyileştirilmesi ve eğitimde eşitlik ve fırsat eşitliği ilkelerinin gözetilmesi şarttır.

NHY, Eda Kaya