Maden Sahaları: Ordu ve Muğla’nın doğası tehdit altında!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ordu ve Muğla illerindeki 23 yeni maden sahasını ilan etmesi, bölgenin doğal yapısını ve çevresel dengesini tehlikeye soktuğu konusunda ciddi endişeleri beraberinde getiriyor. Bu kararın çevresel etkilerini ve potansiyel zararlarını göz önünde bulundurarak, bölge halkı ve çevreci gruplar tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

Ordu’da altın, kurşun-çinko, bakır, demir ve krom madenleri için tahsis edilen sahaların, su kaynaklarına, tarım arazilerine ve doğal yaşama ciddi zararlar verebileceği endişesi taşınmaktadır. Özellikle su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği ve orman tahribatı gibi çevresel etkiler, bölgenin ekosistemini ve biyolojik çeşitliliğini olumsuz yönde etkilyor..

Muğla’daki mermer ve linyit madenlerinin işletilmesi planlanan sahaları ise turizm potansiyelini ve doğal güzellikleri tehdit etmekle kalmıyor. Tarım arazilerini ve orman varlıklarını da tehdit ediyor. Bu maden sahalarının açılmasıyla birlikte, su kaynaklarının kirlenmesi ve tarım arazilerinin zarar görmesi gibi sorunlar da ortaya çıkıyor.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve yerel halk, yeni maden sahalarının açılmasına karşı güçlü bir tepki göstermekte. Çevresel tahribatın yanı sıra, tarımın ve turizmin zarar görmesi endişesiyle birlikte, bölge halkı yaşam alanlarının ve doğal çevrenin korunmasını savunmakta.

Yetkililerin, bölgedeki çevresel etkileri ve halkın taleplerini dikkate alarak kararlarını gözden geçirmeleri gerekirken, Ordu ve Muğla’da yeni maden sahalarının açılmasıyla bölgenin doğası ve çevresi büyük tehlike altında girmiş oluyor.

NHY, Eda Kaya