Hekimlerin Beyaz Göçü: Türkiye’nin sağlık sistemine karanlık günler kapıda

Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” sözlerinden sonra hekim göçü hız kazandı. Bir yılda kamuda çalışan hekim sayısında bin 398’lik bir azalma yaşandı. Bu durum, sağlık sistemini ve hastaları olumsuz etkiliyor.

BirGün gazetesinin son haberine göre, 2016 yılında sadece 20 hekim “iyi hal belgesi” alarak yurtdışına çıkarken, bu rakam 2023 yılında 3 bini aşmış durumda. Bu durum, sadece sağlık sektörü için değil, tüm Türkiye için ciddi bir kayıp anlamına geliyor.

Hekimlerin neden Türkiye’yi terk ettiğine dair birçok soru var. Bunların başında düşük maaşlar geliyor. Türkiye’deki hekim maaşları, Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerdeki maaşlarla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Ayrıca, ağır çalışma koşulları da hekimlerin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Uzun ve yorucu çalışma saatleri, hasta yoğunluğu ve artan şiddet vakaları, hekimleri baskı altında tutuyor. Mesleki saygınlığın azalması da bu durumu tetikliyor. Hekimlere yönelik artan şiddet ve hakaret vakaları, mesleki saygınlığın giderek azalmasına neden oluyor. Son olarak, kariyer imkanlarının yetersizliği de hekimleri Türkiye’den uzaklaştıran bir etken. Uzmanlık ve doktora eğitimi almanın zorluğu ve akademik kariyer imkanlarının sınırlı olması, genç hekimleri yurtdışına yönlendiriyor.

Hekimlerin beyaz göçü, Türkiye için büyük bir tehdit oluşturuyor. Sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar yaşanması, hekim açığının artması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesi gibi sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu durumu durdurmak için acil önlemler alınmalı. Hekim maaşlarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi, mesleki saygınlığın artırılması ve kariyer imkanlarının genişletilmesi gibi adımlar atılmalı. Aksi takdirde, Türkiye sağlık sisteminde geri dönüşü olmayan bir çöküş yaşanabilir.

Hekimlerin beyaz göçü, sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceği için bir tehdittir.

NHY/ T24, BirGün, TTB, Sağlık Bakanlığı