Takdir ve Teşekkür Belgesi Seli: Eğitimde Motivasyon mu Yoksa Yalancı Bir Gerçeklik mi?

“Herkesin kazandığı bir sistem, gerçek bir başarıyı gizliyor mu? Takdir ve teşekkür belgesi seli, eğitimde motivasyon değil, yalancı bir gerçeklik yaratıyor.”

Yine sorunlarla dolu bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktık. Görüntüde başarılı görünüyoruz. Çünkü öğrencilerin büyük bir çoğunluğu takdir belgesi alıyor. Neredeyse her öğrenci, her ders ve her etkinlikte takdir veya teşekkür belgesi alıyor. Bu durum, birçok eğitimci ve veli tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, bu belge seli gerçekten motivasyonu artırıyor mu, yoksa eğitimde yalancı bir gerçeklik mi yaratıyor? Özellikle bazı özel okullarda nerdeyse bütün öğrenciler Takdir belgesi almaktadır. Bu durum, birçok eğitimci ve bazı veliler tarafından endişe ile karşılanmaktadır.

Öncelikle, eğitim standartlarının ve değerlendirme kriterlerinin zaman içinde değiştiğini göz önünde bulundurmalıyız. Geçmişte, bu tür belgeler sadece en başarılı öğrencilere verilirdi. Ancak günümüzde, eğitimde kapsayıcılık ve öğrencilerin moralini yüksek tutma gibi amaçlar göz önünde bulundurularak, daha geniş bir öğrenci kitlesine bu ödüller verilmektedir. Bu değişim, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve okul başarısını yaygınlaştırmak amacı taşımaktadır. 

Takdir ve teşekkür belgelerinin dağıtımı, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini teşvik etmenin bir yolu olarak da  görülür. Her öğrencinin farklı yetenekleri ve başarıları olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sadece birkaç öğrenciyi ödüllendirmek yerine, daha geniş bir kitleyi ödüllendirmek daha kapsayıcı bir yaklaşım olabilir. Bu, öğrencilerin özgüvenlerini artırabilir ve onları daha yüksek hedefler için motive edebilir.

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bu belgeleri almasının bir diğer nedeni, okulların değerlendirme kriterlerinin esnetilmiş olmasıdır. Öğrencilere verilen ödevler, projeler ve sınavlar genellikle daha yapıcı geri bildirimler içerir ve öğrencilerin genel başarı seviyesini yükseltmeyi amaçlar. Bu nedenle, daha fazla öğrenci takdir ve teşekkür belgelerini hak edebilir.

Ancak, bu durumun bazı olumsuz yan etkileri de olabilir. Özellikle, sürekli olarak yüksek performans gösteren öğrenciler, bu belgelerin değerinin düştüğünü hissedebilir. Eğer herkes ödül alıyorsa, ödüllerin anlamı ve önemi azalabilir. Ayrıca, bu durum öğrenciler arasında rekabeti ve başarıya yönelik hırsı azaltabilir.

Motivasyon mu Yoksa Yalancı Bir Gerçeklik mi?

Takdir ve teşekkür belgesi vermenin motivasyonu artıracağı fikri kulağa hoş gelse de, bu uygulamanın bazı olumsuz etkileri de olabilir. Örneğin:

Gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir: Herkesin her zaman takdir veya teşekkür belgesi alması, öğrencilerde gerçekçi olmayan bir başarı algısı oluşturabilir. Bu durum, başarısızlıkla karşılaştıklarında hayal kırıklığına ve motivasyon kaybına yol açabilir.

Gerçekçi beklentiler ve motivasyon, öğrencilerin başarıya ulaşmaları için gereklidir. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte çalışarak, her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilirler.

Öğrencilere, başarının her zaman mümkün olmadığını ve başarısızlığın da öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu öğretmek önemlidir. Öğretmenler ve veliler, öğrencilerin hatalarından ders almalarına ve çabalamaya devam etmelerine yardımcı olmalıdır.

Öğrenmenin gerçek amacını gölgeleyebilir: Takdir ve teşekkür belgesi odaklı bir eğitim sistemi, öğrenmenin gerçek amacını, yani bilgi ve beceri edinmeyi gölgeleyebilir. Öğrenciler, bilgi ve beceri edinmek yerine, sadece belge almak için çabalamaya başlayabilirler.

Öğrencilere, öğrenmenin gerçek amacının bilgi ve beceri edinmek olduğunu ve bu becerilerin onları hayatta ne kadar başarılı yapabileceğini öğretmek önemlidir. Öğretmenler ve veliler, öğrencilerin sadece belge almak için değil, bilgi ve becerilerini geliştirmek için çabalamalarını teşvik etmelidir.

Öğrenmenin gerçek amacı bilgi ve beceri edinmektir. Takdir ve teşekkür belgesi gibi araçlar, bu amacı desteklemek için kullanılabilir, ancak bu amacın yerini alamazlar. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte çalışarak, her öğrencinin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilirler.

Yalancı bir başarı algısı oluşturabilir: Herkesin takdir veya teşekkür belgesi alması, eğitim sisteminin gerçek başarısını maskeleyebilir. Gerçekte, birçok öğrenci hala temel becerilerde eksikliklere sahip olabilir.

Takdir ve teşekkür belgesi verme uygulamasının en endişe verici sonuçlarından biri de, eğitim sisteminin gerçek başarısını maskeleyebilmesidir. Herkesin bu belgeleri alması, tüm öğrencilerin başarılı olduğunu ve eğitim sisteminin mükemmel şekilde işlediğini gösteriyor gibi görünebilir. Ancak gerçekte, birçok öğrenci hala temel becerilerde eksikliklere sahip olabilir. Bu durum, eğitim sisteminin gerçek sorunlarını görmezden gelmemize ve gerekli adımları atmamamıza yol açabilir.

Eğitim sisteminin gerçek başarısını değerlendirmek için sadece takdir ve teşekkür belgesi gibi araçlara başvurmak yerine, daha kapsamlı ve objektif değerlendirme yöntemleri kullanmak önemlidir. Örneğin:

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) ve TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Çalışması) gibi uluslararası sınavlara katılmak.

Öğrencilerin temel becerilerini ölçen ulusal değerlendirme sistemleri geliştirmek.

Okullarda ve öğretmenlerde performans ölçümü uygulamak.

Eğitim sisteminin gerçek başarısını görmezden gelmek, gelecek nesiller için tehlikeli olabilir. Öğretmenler, veliler ve eğitim politikası yapıcıları birlikte çalışarak, eğitim sisteminin gerçek sorunlarını belirlemeli ve gerekli adımları atmalıdırlar.

Yalancı bir başarı algısı yerine, gerçek başarının peşinde koşmak önemlidir. Bu, ancak kapsamlı ve objektif değerlendirme yöntemleri kullanarak ve eğitim sisteminin tüm paydaşlarının birlikte çalışmasıyla mümkündür.

Arslan ÖZDEMİR