Modern Çağa Hitap Eden Bir Peygamber Düşünün – Bekir Sağlamer

Zamanlama hatası mı dersiniz yoksa başka bir şey mi, bilemem.  Peygamberlerin gönderildiği dönemlere bakıldığında, insanlara ulaşmak bir hayli zordu. Nitekim hal böyle olduğu için de kutsal metinlerde sahnelenen insan tipi veya coğrafi koşullar hep belli bir alana hastır. 

Düşünüyorum da, Tanrı bu çağı seçseydi acaba nelerle karşılaşırdık?

Daha doğrusu, bu çağa da bir peygamber/elçi yollansaydı fena mı olurdu?

“Son kutsal kitap/Kuran yeterlidir, bu çağda yeni bir peygambere ne ihtiyaç var?” gibi bir itirazı işitir gibiyim ve bu itiraz da tabii ki pratikte hiçbir anlam ihtiva etmemektedir. Zaten böyle bir itiraz anlamsız olduğu için bugün, “Benim anladığım Kuran doğru, seninki yanlış” gibi birbirini tekfir edecek boyutta farklı anlayışlar söz konusudur. Ancak peygamberin olması, hiç olmazsa bu kadar farklı din anlayışının olmasını engelleyici noktada önemli bir faktör olurdu.

Aynı şekilde metnin içeriği de farklı olurdu. Siz zannediyor musunuz ki şu an bir peygamber gönderilmiş olsaydı onun konuşacağı, ilgileneceği veya gündem edineceği meseleler mevcut Kuran taslağı ile aynı olurdu? Gerçekten yine de aynı olurdu diye bir zann içerisindeyseniz, o zaman tarihi gerçekleri inkar ediyorsunuz demektir. Çünkü Kuran, kendinden önceki kutsal metinlerin içeriğini pek gündemine almamış -birkaç kıssa hariç- ve aksine hazır bulduğu toplumun genel yaşam koşullarına dair şeyler zikretmiştir. Ve hatta yine Kuran’ın genel mesajlarına baktığımızda, önceki toplumlar için geçerli birçok şeyi değiştirmiş, hazirundaki bireyleri esas alarak aynı şeyleri yeniden düzenleyerek sunmuştur. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler, şu an peygamber gönderilmiş olsaydı elimizdeki kutsal metinlerin de pek bir hükmünün olmayacağını ve yepyeni içerik ve anlayışla yeni bir kitabın yazılacağını bize göstermektedir. 

Muhtemelen şöyle bir itiraz da gelebilir: “Önemli olan Kuran’ın anlam derinliğidir.”

Bu itiraza dair cevabımız şudur: Kuran, lafzen ve manaen ilahi midir? Evet.

Peki mana ile beraber lafız da önemli midir? Evet.

Sizce bu dönemde peygamber gelmiş olsaydı, yine de 1400 küsur yıl önceki dil veya mantıkla hitap edip en azından “yorgun develer” gibi vb. ifadeler kullanır mıydı? Hayır.

Mesela Peygamber bu dönemde olsaydı, ‘rahimlerdekini sadece Allah bilir’ der miydi?

Mesela peygamber bu dönemde olsaydı, ‘yarın ne kazanacağınızı siz bilemezsiniz, sadece Allah bilir’ der miydi?

Mesela özellikle Türk toplumu için konuşacak olursak; böyle bir topluma bir peygamber gelseydi, sizce “Bu kitabın dili Arapçadır, anlamanız için bu kitabı Arapça kıldık, ben Mekke ve çevresini uyarmak için gönderildim, Araplardan özür uyduranlar, izin almak için sana geldiler.” gibi ifadeler olur muydu? İfade ettiğimiz gibi, sayısız örnek sunulabilir ancak meselenin yeterince anlaşıldığını varsayarak örneklendirmeleri burada noktalamış olalım.

Son bir husus daha;

Acaba bu dönemde olsaydı peygamber, teknolojinin sağladığı imkanlarla sizce de mesajını daha kolay ve daha etkili bir şekilde dünyaya duyurmaz mıydı? 

Buna da “zaten Kuran şu an bütün insanlara ulaşmıştır” gibi bir itirazın gelmesi halinde cevabımız şu olur: Kesinlikle aynı şey değildir. Çünkü şu an Kuran’ın hem farklı şekillerde anlaşılması ve hem de dünya nüfusuna oranla pek de etkili olmaması bir dezavantaj iken, dünyada herkesin bu kitabın ismini duymuş olması da onun başarılı olduğunun ispatı olamaz. Ancak bu çağda peygamber olsaydı, belki biraz da olsa etkili olurdu. 

Peki soralım o zaman: Tanrı isteseydi bu çağda peygamber gönderebilir miydi?  

Yoksa peygamberlik dediğimiz müessese, teknolojinin çok gelişmediği çağların ürünü müydü sadece? 

Bekir SAĞLAMER