Küresel Barış Endeksi 2023: Hangi Ülkeler Daha Güvenli, Hangileri Daha Riskli?

Dünyanın 2023’teki en tehlikeli ve barışçıl ülkeleri yeni bir çalışmada açıklandı. Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün her yıl hazırladığı Küresel Barış Endeksi (KBE) raporu, 163 ülkenin barış durumunu değerlendirdi. Rapora göre, dünya genelinde barış seviyesi bir önceki yıla göre %0.2 oranında arttı. Ancak bu artış, son beş yılda yaşanan %2.5’lik düşüşün yanında çok küçük kaldı.

Raporda, ülkelerin barış durumunu belirlemek için 23 gösterge kullanıldı. Bu göstergeler arasında iç ve dış çatışmalar, terörizm, askeri harcamalar, siyasi istikrar, insan hakları, suç oranları ve mülteci sorunu gibi faktörler yer aldı. Ülkeler, bu göstergelere göre puanlandırıldı ve en düşük puana sahip olanlar en barışçıl, en yüksek puana sahip olanlar ise en tehlikeli olarak sıralandı.

Rapora göre, 2023 yılında dünyanın en barışçıl ülkesi İzlanda oldu. İzlanda’yı sırasıyla Yeni Zelanda, Portekiz, Danimarka ve Kanada takip etti. En barışçıl 10 ülke arasında Avrupa’dan altı, Asya-Pasifik’ten üç ve Kuzey Amerika’dan bir ülke yer aldı.

Dünyanın en tehlikeli ülkesi ise Afganistan olarak belirlendi. Afganistan’ı Suriye, Yemen, Güney Sudan ve Irak izledi. En tehlikeli 10 ülke arasında Ortadoğu’dan dört, Afrika’dan dört ve Asya’dan iki ülke bulundu.

Raporun bir diğer önemli bulgusu ise, dünyanın genel olarak daha az barışçıl hale geldiği oldu. Rapora göre, 2023 yılında dünyanın barış seviyesi 2019 yılına göre %2.5 oranında azaldı. Bu azalmanın nedenleri arasında küresel salgın, iklim değişikliği, ekonomik kriz, siyasi kutuplaşma ve silahlanma yarışı gösterildi.

Türkiye ise raporda 163 ülke arasında 152. sırada yer aldı. Türkiye’nin barış durumu puanı bir önceki yıla göre %0.4 oranında azaldı. Türkiye’nin en düşük puan aldığı göstergeler arasında terörizm etkisi, siyasi kutuplaşma, askeri harcamalar ve mülteci sorunu öne çıktı.

Raporun sonuç bölümünde ise dünyadaki barış durumunun geleceğiyle ilgili öngörülerde bulunuldu. Rapora göre, iklim değişikliği, ekonomik krizler, sosyal eşitsizlikler, siyasi kutuplaşma ve salgın hastalıklar gibi küresel sorunlar barışın önündeki en büyük tehditler olarak görülüyor. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için ise uluslararası işbirliği, diyalog, adalet ve demokrasi gibi değerlerin güçlendirilmesi gerekiyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.economicsandpeace.org/reports/