İngiltere’de Tanrıya ve Dine olan ilgi azalıyor

İngiltere’de tanrıya inanma oranı son yıllarda düşüş gösteriyor. King’s College London Politika Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırmaya göre, İngilizlerin yüzde 48’i tanrıya inanmıyor. Bu oran 1981’de yüzde 75 idi. Tanrıya inanma oranının en düşük olduğu grup ise Z kuşağı. Z kuşağının yalnızca yüzde 37’si tanrıya inandığını belirtiyor.

Araştırma ayrıca İngilizlerin cennet ve cehennem gibi kavramlara da inanmadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 55’i cennete, yüzde 69’u ise cehenneme inanmadığını söylüyor. Ölümden sonra yaşam konusunda da İngilizlerin yüzde 49’u öldükten sonra yeniden dirilecekleri bir gün olduğuna inanmıyor.

İngilizlerin dini kimlikleri de değişiyor. Ankete katılanların yüzde 33’ü kendisini dindar, yüzde 46’sı inanan ancak dindar olmayan, yüzde 21’i ise ateist olarak tanımlıyor. Dindarlık oranının 1981’de yüzde 57 olduğu ülkede, Z kuşağının sadece yüzde 27’si kendisini dindar olarak görüyor. Z kuşağının yüzde 31’i ise ateist.

İngilizlerin başka dinlere karşı tutumu ise daha olumlu. Katılımcıların yüzde 82’si başka dini inançlara sahip insanlara güvendiğini ifade ediyor. İngilizlerin yüzde 12’si yalnızca kendi dininin hak din olduğunu düşünürken, yüzde 4’ü dini otoritelerin yasalara ilişkin değerlendirmelerinin önemli olduğunu belirtiyor.

İbadet etme ve ibadethanelere gitme alışkanlıkları da azalan İngilizlerin yüzde 67’si hiç ya da neredeyse hiç ibadethaneye gitmediğini söylüyor. Yüzde 16’sı günlük olarak ibadet ederken, yüzde 63’ü ise neredeyse hiç ibadet yapmadığını kaydediyor.

Raporda ayrıca İngiltere’nin diğer ülkelerle karşılaştırılması da yer alıyor. Buna göre İngiltere’deki tanrı inancının Çin, İsveç, Japonya, Güney Kore ve Norveç’ten daha fazla olduğu görülüyor. Cennete inanma oranının ise ABD’den daha düşük olduğu belirtiliyor. Dini kurumlara güvenme oranının ise Japonya’dan daha fazla, Endonezya’dan ise daha az olduğu kaydediliyor.

Araştırma sonuçları, İngiltere’nin giderek sekülerleşen bir toplum olduğunu gösteriyor. Tanrıya ve dine olan ilginin azalması, kültürel ve sosyal değişimlerin bir sonucu olarak görülüyor. Ancak İngilizlerin başka dinlere karşı hoşgörülü ve saygılı olması, ülkedeki çoğulculuk ve demokrasi kültürünün devam ettiğine işaret ediyor.