Gönüllülere Engel Çıkarmak, Yangına Körük Çekmektir!

Günlerdir canımızı yakan bizleri derinden yaralayan yangınlara karşı, ülkenin birçok yerinde GÖNÜLLÜLER canlarını dişlerine takarak, Orman çalışanlarına ve İtfaiyecilere yardımcı oluyorlar. Birçok işleri onlar üstlenerek, uzman ekiplere büyük destek sağlıyorlar. Sahalarda gelen görüntüler ve çalışmalardaki özverili bir şekilde, çalışmalara destek olan gönüllülerin, yangın mahallinde iş yapmalarına engel çıkarmak, zaten yeterince kadro eksikliği bulunan Orman ekiplerinin işini daha çok zora sokacaktır. Yangınlara karşı etkili mücadele zayıflayacaktır. Bu kadar yaygın yangına karşı, çalışanların elini-kolunu bağlamak olur.

Yaşanan tüm kayıpların içinde özel olarak Arazöz şoförünün olması ve ormancıların olmasının tek nedeni, bu Arazözlerde yeterli eleman olmayışından kaynaklıdır. Uzmanların anlatımına göre Arazör şöförünün direksiyonun başında ayrılmaması gerektiğini vurguluyorlar. Ancak bu olayda Arazöz şoförü ekipteki eleman eksikliğinden dolayı, hortum takma va taşımaya inmesinden dolayı canından olmuştur. Çeşitli kurumlar gibi Orman İşletmeleri de zorunlu ihtiyaç olan personel alınmamasından dolayı, mevcut ekiplerinde işlerinin ağırlığı, onları her tür tehlikeye açık hale getirmektedir. Bu tehlikelerden dolayı ölüm ve yaralanmaları kaçınılmaz oluyor. Bu tür çalışmalarda her bireyin ayrı bir görevi var. Ver her çalışan kendi işini yapmakla yükümlü iken, kadro eksikliğinden, birden çok işi tek bir kişi yapmak zorunda kaldığından, çalışanların yangın karşısında can güvenlikleri kalmıyor. Bu ise bedellere neden oluyor.

Birçok yerde sivil halk ve özellikle Kadınların Arazör hortumlarını taşıdıkları açıkça görülüyor. Arazözlerde yeterli personel olmuş olsa bu tür görüntüler görülmezdi. Ama ne yazık ki Orman Genel Müdürlüğü İşletmelerinde ihtiyaç duyulan yeterli personel işe alınmadığı için, Orman İşletmesinin Yangınlarda görevli az sayıda personelin işlerini yapmaları çok zor olmaktadır. Bu yüzdende çalışmalara katılan gönüllülerden yardım bekliyor ve yardım alıyorlar. Bu şartlarda bu iş ancak böyle yapılabiliniyor. Kısaca Arazözün su hortumlarını çoğunlukla gönüllüler taşımaktadırlar. Orman İş kolundaki sendika yetkililerinin açıklamasına göre, yangınlara karşı ve diğer orman işlerinde çalışması gereken, en az 30 bin personel bulunması gerekirken, bunun yarısı kadar personel bulunmaktadır. Üstelik var olan personelin yarısı da geçiçi olarak çalıştırılıyor.

Lütfen yeterli personelin bulundurmadığı bu iş kolunda, ya yeterli personel teminine gidilsin, yada halkın gönüllü katılımı ve desteğini de engellemeyin. Personelin ve Gönüllülerin bu kadar organize bir şekilde işe koşuyorlarken, buna engel olunmasın. Oluşan bu motivasyonun bozulması, yangının daha fazla harlanmasına kadar varabilir. Bu tür bir engel çalışanların motivasyonunun olumsuz etkilemektedir. Yangın bölgelerindeki halkın da bu alandaki canhıraş çalışmalarına da sekte vurulmuş olacaktır. Gönüllüler, yangında en önde olan ekiplere su, buz, ayran ve yedek eldiven ve diğer giyecek yardımlarını da sağlamakta, onlara ulaştırmakta birince derecede işin içinde bulunuyorlar.

Ayrıca bu alandaki personel eksikliği, Ormanlık alanlardaki, yangını engelleme yol hatlarının yeterince açılmamasının yanında, bu yollardaki kuru ot ve iğne yaprakların da zamanında temizlenmemesi yüzünde, yangının genişlemesine neden olmaktadır. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışabilecek yeterli sayıda ve alanında deneyimli personelin alınması, bu yangınların erken tespiti ve önlenmesinin ilk basamağının tamamlanmış olması mümkün olur. Devamında yeterli personelden dolayı, yangınlar anında tespit edilerek, hemen müdahale edilme şansı doğar. Uzmanlar, yangınların çıkışından hemen sonra müdahale çok önemli olmaktadır. Bu müdahalelerin uçakla yapılması en belirleyici çözüm olarak gösterilmektedir. Ayrıca yeterince Uçağın elde bulunması durumunda, yangınlarda ilk üç saat içinde Uçakla yapılacak müdahaleler olumlu sonuç verecektir. Ve ülkemizde bu tür felaketi yaşamaz. Yüreklere ateş düşmez. Bu kadar can kaybı da yaşanmaz. Bunlar sağlanırsa, o zaman “görevlilerin dışında kimsenin işe karışmaması” durumu kabul görebilir. Yoksa bu mevcut koşullarda, bunca ağır işi sadece görevli personelle bu yangınları söndürmek çok zorlaşacaktır.