Eğitim ne yana düşer, insan ne yana?

Eğitimden yola çıkarak gerçek insana varabilir miyiz?

Hangi eğitim yöntemiyle hangi insana varırız?

Merkezine insanı koyan eğitim mi; merkezinden insanı kovan eğitim mi?

Farklı düşünceyi, farklı düşüneni zenginlik sayan eğitim mi; farklı düşünceyi ve farklı düşüneni cezalandıran eğitim mi?

Gerçek bilgiye ulaşmanın yol ve yöntemini öğreten eğitim mi; gerçekleri gerçek değilmiş gibi topluma sunan eğitim mi?

Irk, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmayan eğitim mi; ırkçılık, mezhepçilik ve cinsiyetçilik yapan eğitim mi?

Gücünü bilimden, sanattan, felsefeden alan eğitim mi; bilime, sanata, felsefeye sınırlar ve yasaklar koyan eğitim mi?

Demokratik, laik bir eğitim mi; gücünü dogmalardan alan, merkezi otoritenin denetiminde olan anti demokratik bir eğitim mi?

Adaleti, hukuku, insan haklarını savunan bir eğitim mi; adaletsizliği, hukuksuzluğu insan haklarını kısıtlamanın ya da ortadan kaldırmanın hizmetine sunan eğitim mi?

Gerçeklerin ortaya çıkmasını isteyen ve destekleyen bir eğitim mi; gerçekler yerine  algıları koyarak toplumu yönlendiren eğitim mi?

Öğretmeni, öğrenciyi  eğitimin öznesi olarak gören eğitim mi; eğitimi rantçı sınıfın çıkarlarına alet eden  eğitim mi?

Lütfen söyler misiniz, hangi eğitimle varacağız gerçeklere, insan doğup insan kalanlara?

Söyler misiniz; yaşama anlam katan, eğitirken üreten, üretirken eğiten bir eğitim sistemine nasıl varacağız?

Eleştiren, karşı çıkan, bilginin hamallığını yapmak yerine gerektiği kadar bilgiyi çocuklarımızın hizmetine sunan çağdaş bir  eğitim sistemini toplum yaşamına nasıl uyarlayacağız?

Sizce, toplumu kuşatan karanlık,  her geçen gün biraz daha  artan umutsuzluk; toplumun ayrıştırılıp düşmanlaştırılması , çocuklarımızın ve gençlerimizin robotlaştırılması var olan eğitim sistemiyle ilgili değil midir?

Gerçek insana ve gerçek bilgiye ulaşmanın tüm yollarını kapatan, biat kültürünü genç beyinlere şırınga eden, hümanizmi reddeden bu eğitim sistemini sorgulamadan, alternatifini  yaratmadan çıkılabilinir  mi bu karanlıktan?

Şimdi yeniden soralım: Eğitim ne yana düşer, insan ne yana?

Eğitim bu yana düşer, insan çok uzaklara!..

Eğitimin rantın değil  insanlığın  hizmetine sunulduğu, demokratik bir toplumun kurulduğu, demokratik siyasetin topluma egemen olduğu, barış isteyenlerin, temel hak ve özgürlükler uğruna mücadele edenlerin cezalandırmadığı bir ülkede yaşamak umuduyla.