Doktorların ardından, Hemşireler de yurt dışına gidiyor

Yurtdışında hemşire olarak çalışmak, son yıllarda pek çok sağlık çalışanının hayali haline geldi. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, sağlıkta şiddet, özlük hakları ve çalışma koşulları gibi sorunlar, hemşireleri yurt dışına göç etmeye itiyor.

Türk Hemşireler Derneği’nin Nisan 2023’te yaptığı “Hemşire Göç Eğilim Araştırması”na göre, 8274 hemşirenin %76,3’ü yani 7001 hemşire Türkiye’den gitmek istediğini belirtti.

Araştırmaya katılan hemşirelerin %21’i yurt dışında çalışmak için dil engelini aşmak için çabalıyor, %18’i ise yurt dışında çalışmak için gerekli şartları oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Hemşirelerin yurt dışına göç etmelerindeki en büyük neden ise %61,5 ile ekonomik sorunlar oldu. Sağlıkta şiddet (%25,8), liyakatsizlik (%18,9) ve siyasal problemler (%17,4) de diğer önemli nedenler arasında yer aldı.

Hemşirelerin en çok tercih ettiği ülkeler ise Avrupa’da Almanya (%28), Amerika (%22), Kanada (%18), Asya’da Japonya (%12) ve Arap ülkeleri (%8) oldu. Bu ülkelerin hemşirelere sunduğu yüksek maaşlar, iyi çalışma koşulları, sosyal haklar ve mesleki gelişim imkanları, hemşireleri cezbediyor.