Aydın ve Söke Ovaları Büyük Ova Kapsamına Alınmalıdır

Bir tarım kenti de olan Aydın ülkemizde yetişen bir çok üründe ilk sıralarda yer alarak, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Aydın ve Söke ovalarının acilen Büyük Ova kapsamına alınarak, korunması yönünde adımlar atılmalıdır. Yoksa her geçen gün bu özelliğini yitirmekle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çevrede yaşayan insanlarında geçim kaynakları ellerinden çıkacaktır. Son zamanlardaki bir çok faaliyet bu alanlaradaki tarımsal ürünlere zarar verdiği gerçeği ortaya çıkmıştır. Bunu neden istiyoruz. İşte gerekçemiz: Ülkemizde yetişen aşağıdaki ürünlerde ülke sıralamasının görülmesi yeterlidir.

2015 TUİK Verilerine Göre Türkiye Tarım Ürünleri Dağılışı:
Yağlık Zeytinde 1. Sırada,
İncirde 1. Sırada,
Kestanede 1. Sırada,
Pamukta 2. Sırada,
Sofralık Zeytinde 3. Sırada,
Limonda 6. Sırada,
Satsuma Mandalinada 5. Sırada,
Clementin Mandalinada 6. Sırada,
Şeftalide 8. Sırada yer almaktadır. Bu kadar tarım ürününde önde olan bir ovanın Büyük Ova kapsamına alınmadan, jeotermal Santrallere açılarak bu ürünlerin verimin düşürülüp kurumasına neden olunmasının hiçbir mantığı yoktur. Bu ekonomik verimliliğin korunması için bu Ovaların Büyük Ova kapsamına alınması zaruridir.

Yine aşağıya aldığımız diğer bir veride ilimizin ve ovalarımızın önemini daha iyi açıklar durumdadır. Bu veriler bile Ovalarımızın Büyük Ova kapsamına alınmasının acili yetini gerektirmektedir.

“COĞRAFYA DÜNYASI
Ekonomik Faaliyetleri- AYDIN İli

Ekonomisi tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizme dayanır. Nüfusun % 71’i tarımla uğraşır. Ulaşım kolaylığı, iklim ve tabii güzelliklerin ve tarihi eserlerin çok olması sebebiyle turizm oldukça gelişmiştir.

Tarım: Ovaları çok bereketlidir.Modern tarım araçları, gübreleme ve sulama ile verim daha da artmıştır. Türkiye’de incir üretiminde birinci, pamuk ve zeytin üretiminde ikincidir. Başlıca tarım ürünleri saf pamuk, çiğil pamuk, buğday, arpa, patates, ayçiçeği, mısır, tütün ve susamdır.

Aydın’da meyvecilik ve sebzecilik çok önemlidir. Tarıma elverişli arazinin yarısı meyve ve sebzecilik için ayrılmıştır. 2,5 milyon incir, 15 milyon zeytin, 1 milyona yakın turunçgil ağacı ile meyvecilik oldukça ileridir. Senede 110 bin ton incir, 110 bin ton zeytin ve 45 bin ton üzüm elde edilir. Ayrıca badem, ceviz, armut, kavun, karpuz, kestane, vişne, kiraz, kayısı, erik, elma, Antep fıstığı ve her çeşit meyve yetişir.

Sebzecilik, seracılık ve turfanda sebzecilik çok gelişmiştir. Seralar, jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Senede ortalama 25 bin ton pırasa, 25 bin ton lahana, 60 bin ton patlıcan, 120 bin ton domates, 60 bin ton biber ve 40 bin ton soğan yetiştirilir.

Hayvancılık: Bitki örtüsü ve iklimi bakımından hayvancılık gelişmiştir. Fakat meralar gittikçe azalmaktadır. Koyun, kıl keçisi ve sığır beslenir. Arıcılık gelişmekte olup, arı kovan sayısı 70 bine yükselmiştir. Tavukçuluk da bazı bölgelerde önem arz etmektedir.

Ormancılık: Tomruk, sanayide kullanılan direk ve 40 bin ster (1 ster, 1 m3 kesilmiş odun yığını) yakılacak odun elde edilir. Ormanlar dağınıktır. Her sene altı milyona yakın çam ve diğer ağaç fidanı dikilmektedir. “

İşte yukarıdaki verilerde Aydın ve Söke Ovalarının Büyük Ova kapsamına alınmasının yeterli gerekçeleri olmaktadır. Bu kadar büyük bir tarımsal katkısı olan bu ovaların korunması, kollanması ülke ve yörede yaşayan insanların yararına olacaktır. Eğer böyle devam ederse bu Jeotermal faaliyetleri, buralar yaşam alanı olmaktan bile çıkabilir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.