Irkçılık üzerine

Türk Dil Kurumuna göre Irkçılık “kendi ırkını öteki ırklardan üstün sayma ve siyasal tutumunu buna dayandırma eğilimi”dir. Toplumbilim terimi olarak da: “insanların toplumsal özelliklerini ırksal özelliklerine indirgeyen ve bir ırkın öteki…

Sınıf mücadelesi 

Burjuvazi, dinsel ve siyasal gözbağlarıyla üstü örtülü sömürünün yerine, apaçık, utanmaz, dolaysız, çıplak sömürüyü geçirmiştir.” Marks & Engels Sınıf mücadelesi ya da sınıf savaşımı kavramı ilk kez 21 Şubat, 1848 tarihinde Karl Marks…

Polis Devleti

SSCB’nin dağılmasından sonra günümüz kapitalist dünyasının, emekçiler üzerindeki baskısı eskisi kadar esnek olmamaya başladı. Dünya gittikçe baskıcılığa, demokratik hak ve talepleri rafa kaldırmaya, polis ve diğer güvenlik gücüne daha sık…

Ezidi fermanı üzerine 

“Kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir”  George Bernard Shaw    Etnisite, nüfus, inanç ve katliamlar  Ezidilerin dünya üzerinde nüfusu yaklaşık 1.500.000’dir. Bunun …

Hukuk devleti üzerine 

“Otoritenin tüm uygulamaları alçaltıcıdır ve otoriteye her boyun eğiş, aşağılanmadır”  Mihail Bakunin   Hukuk, köken itibariyle Arapçada “Hak” kelimesinin çoğuludur. Oxford sözlüğe göre hukuk, “toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla…

Vedat Aydın’ın değerli anısına

“Gerillanın adını terörist koyduk. Bundan da bir umut bekledik. Sözcükler her zaman, her koşulda değişebilir ve bir gün işe yaramaz olur.(..) Kendi halkıyla savaşan bir ülke olduk.(..) Ey milliyetçi ırkçılarımız, dünyada bir tane dostumuz…

27 yıldır sönmeyen ateş: “Sivas, 1993” 

27 yılını geride bıraktığımız insanlık utancının ardından Türkiye’de hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görüyoruz. O günün aydınlanmaya karşı başkaldıran gerici, dinci isyanın savunuculuğunu yapan zihniyet, ne yazık ki bugün ülkeyi yöneten…

Kürt fobisi  

TDK sözlüğünde fobi, “Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku,  yılgı.” Diğer bir deyişle  bir şeye karşı duyulan korkunun, kişinin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir.    Fobi kelimesi, …

Kanlı 1 Mayıs 

Bugün 1 Mayıs katliamının 43. Yıldönümü. Belki çoğumuz unuttuk 1 Mayıs 1977 tarihini... Miting komitesi, memleket sevdalısı şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı’ının “Memleket İsterim” adlı şiiriyle 1 Mayıs çağrısını yapmıştı.  Memleket isterim /…

Bir sevda şairi : “Ahmed Arif”

Ne alnımızda bir ayıp, ne koltuk altında saklı haçımız. Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi. İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz. Ahmed Arif   Belinde Diyarbekir kuşağı Zulasında kimbilir hangi hınç, hangi mısra Yürür namus bildiği yolda...…