Azgelişmişlik Üzerine (2)

Sömürgeciliğin Toplumsal Boyutu İşçi sınıfı, yani “proletarya” ile “proleterleşme” kavramları, kapitalist…

Azgelişmişlik Üzerine (1)

“Burjuvazinin köleleştirdiği halkları uyutmak için kullandığı tüm içi boş kavramlar arasında en etkin ve tabi en…

Salvador Allende

Ülkesinin insanlarının sorumsuzluğu yüzünden bir ülkenin komünist olmasına seyirci kalamayız. Meseleler, Şilili…

Haziran Direnişi Üzerine

“……… Esiriz, Avuçlarımızın içinden Parmaklarımızın ucuna kadar. Esaret ekeriz toprağa, esaret biçeriz; Un, bulgur,…

Hamidiye Alayları

Tarihte Ermeniler Ağrı Dağı çevresinde yer alan arazilerinin “Ermenistan” olarak adlandırılması, Ermenilerin bir…

Kültür Üzerine

Genel Kavramlar Tüm çağlar boyunca tarihi yazanlar ve tarihe not düşenler sadece kitlelerdir. Krallar,…

Dünya Emekçi Kadınlar Günü

“Kadının özgürlüğü, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, yalnızca emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla…

İdeoloji Üzerine (3)

Eğitimde Neoliberal Dönüşüm   Eğitimdeki neoliberal yapılanmanın arka planını 24 Ocak 1980 kararlarında görüyoruz.…

İdeoloji Üzerine (2)

Milli Mücadele’de Ulusal Sorun Karl Marks, İrlanda sorununu irdelerken, “Bir başka ulusu ezen ulus özgür olamaz,”…