Haziran Direnişi Üzerine

“……… Esiriz, Avuçlarımızın içinden Parmaklarımızın ucuna kadar. Esaret ekeriz toprağa, esaret biçeriz; Un, bulgur,…

Hamidiye Alayları

Tarihte Ermeniler Ağrı Dağı çevresinde yer alan arazilerinin “Ermenistan” olarak adlandırılması, Ermenilerin bir…

Kültür Üzerine

Genel Kavramlar Tüm çağlar boyunca tarihi yazanlar ve tarihe not düşenler sadece kitlelerdir. Krallar,…

Dünya Emekçi Kadınlar Günü

“Kadının özgürlüğü, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, yalnızca emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla…

İdeoloji Üzerine (3)

Eğitimde Neoliberal Dönüşüm   Eğitimdeki neoliberal yapılanmanın arka planını 24 Ocak 1980 kararlarında görüyoruz.…

İdeoloji Üzerine (2)

Milli Mücadele’de Ulusal Sorun Karl Marks, İrlanda sorununu irdelerken, “Bir başka ulusu ezen ulus özgür olamaz,”…

İdeoloji Üzerine (1)

Genel Kavramlar Türkiye gibi toplumlarda önyargıların ağır bastığı, bireyler arasında ayrışmanın derinleştiği,…

Dünden Bugüne Faşizm (3)

Giriş Önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi burjuva devrimini yapmış ülkelerde faşist hareketlere bağlı rejimler…

Dünden Bugüne Faşizm (2)

“Faşizm, işçi sınıfının iktidara gelememenin ve gelmek istememenin karşılığında ödediği bedeldir”  Clara Zetkin…

Dünden Bugüne Faşizm (1)

“21. yüzyıl insanının yanılgısı, faşizmin tekrar Nazi üniformasıyla geleceğini sanmasıdır.” Umberto Eco Genel…