Kürt fobisi  

TDK sözlüğünde fobi, “Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku,  yılgı.” Diğer bir…

Kanlı 1 Mayıs 

Bugün 1 Mayıs katliamının 43. Yıldönümü. Belki çoğumuz unuttuk 1 Mayıs 1977 tarihini... Miting komitesi, memleket…

İnsanlık suçlarına af

“Egemen sınıfın çıkarlarına zarar vermeyen hiçbir davranış suç olarak düzenlenmemiştir”             Karl Marks  …

Sermaye devleti ve pandemi

Sermaye devleti  Marksist öğretiye göre “devlet, bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki tahakküm organı”dır. Diğer…

Mülteci utancı

Bugün mültecilere reva görülen uygulamalar insanlığın ortak utancıdır. Türkiye’yi, Yunanistan’ı, Avrupa Birliği…

İdlib çıkmazı

Hasan Saruhan ağabeyimizin kulakları çınlasın. Diyarbakır’da geçmiş bir olayı anlatıyordu. Fıkra gibi bir olay……

6. Filo’yu kıbla yapanlar

Kanlı Pazar, devletin derinliklerinde gizlenen sivil faşist güruhun çetelerle birlikte düzenlediği katliamın en…

Libya çıkmazı…

Ömer Muhtar, ”Biz asla teslim olmayız; ya kazanırız, ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana…

Faşizme doğru…

İçinde bulunduğumuz darboğazı açıklamak, bunun için bilim insanlarının kafa yorması da neredeyse yasaklanacak durum…

Suriye çıkmazı

“Savaş, mızraklı, trompetli bir bayram değildir… Onun manzarası kandır, ölümdür…” Tolstoy Irkçılığın, yabancı…

Kayyum, Yolsuzluk ve Faşizm

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!” Tevfik Fikret  …

Maksim Gorki

“….Yeryüzünde türlü türlü halklar bulunduğunu söylerler: Yahudiler, Almanlar, İngilizler, Tatarlar. Ben buna…

Neoliberalizm Çıkmazı

Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan…