Dünden Bugüne Faşizm (3)

Giriş Önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi burjuva devrimini yapmış ülkelerde faşist hareketlere bağlı rejimler…

Dünden Bugüne Faşizm (2)

“Faşizm, işçi sınıfının iktidara gelememenin ve gelmek istememenin karşılığında ödediği bedeldir”  Clara Zetkin…

Dünden Bugüne Faşizm (1)

“21. yüzyıl insanının yanılgısı, faşizmin tekrar Nazi üniformasıyla geleceğini sanmasıdır.” Umberto Eco Genel…

Marksizm ve Hukuk 

Devlet kendi şiddetine “hukuk” bireyinkine ise “suç” adını verir.  Max Stirner Genel Unsurlar Toplumu…

Siyasi Yozlaşma (2)

Yozlaşma ve buna bağlı yolsuzluk, rüşvet ve kayırmacılık türü kokuşmuşluk, Türkiye gibi geri kalmış, kaynakları…

Siyasi Yozlaşma (1)

“Güç yozlaşma doğurur, mutlak güç mutlak yozlaşmadır” Lord Acton Genel unsurlar “Yozlaşma” kapitalist üretim…

Çocuk İstismarı 

“Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden…

1 Mayıs 2021

“Kadının özgürlüğü, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, yalnızca emeğin, sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla…

Ermeni Soykırımı

Ermeniler, Asurlular, Romalılar, Persler gibi 3.000 yıllık bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla sınıflı bir toplumun…