1 Mayıs 2021

“Kadının özgürlüğü, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, yalnızca emeğin, sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla olacaktır” Clara Zetkin Pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı.1 Mayıs, “Dayanışma ve Mücadele…

Ermeni Soykırımı

Ermeniler, Asurlular, Romalılar, Persler gibi 3.000 yıllık bir tarihe sahiptir. Dolayısıyla sınıflı bir toplumun mensubu olarak Ermenilerin tıpkı Romalılar, Bizanslılar, Persler, Osmanlılar, Araplar ve Kürtler gibi inişli çıkışlı ilişkileri…

Namus Cinayetleri

“En bayağı ve en aşağılık insanların aynı zamanda namus simgesi olarak kalabilmeleri, ancak bizim ülkemizde olanaklıdır!”  Dostoyevski  Dostoyevski’nin bu doğru ve anlamlı sözü aslında salt kendi ülkesi için değil, sıınıfların ortaya…

İstanbul Sözleşmesi üzerine

“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” diye geçen ve kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen sözleşme, 7 Nisan 2011 tarihinde yazılmış, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da…

Sönmeyen Özgürlük Ateşi: “Newroz”

Dilbiliminde Newroz iki kelimenin birleşmesinden oluşur. Kurmanci lehçesinde New “yeni”; Roz ise “gün” anlamındadır. Yani “yeni gün” demektir. Newroz’u, Kürtler dışında Afganlar, Farslar, Azeriler, Türkmenler, Tacikler, Özbekler, Kırgızlar…

HDP’yi hedef yapan Kürt Fobisi…

“... Zorbalığın olduğu yerde her şey zincirin bir halkası, veba gibi dört yandan sarar seni, olursun sen de zorbalığın ta kendisi.”   Gyula Illyés  Ünlü Macar şair Gyula Illyés’in bu anlamlı dizelerinde yerini bulan zorbalık, ‘bazı…

Kadın Cinayetleri

‘Bir cinsiyet şiddet biçimi’ olarak kadınların öldürülmesi tezini İngiliz feminist Diana EH Russel tarafından ortaya atılmıştır. Diana EH Russel ile Roberta A. Harmes’in 1992 yılında kaleme aldıkları “Küresel Perspektifte Kadın Cinayeti”…

Kadına Şiddet 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2002 yılında şiddeti şöyle tanımlamıştır: “Kendine, bir başkasına veya bir gruba veya bir topluluğa karşı; bilerek/kasıtlı olarak uygulanan; tehdit biçiminde veya yaşama geçirilmiş olan; yaralanma, ölüm,…

Kadın olmak

"Bir toplumun gelişmişlik seviyesinin en iyi ölçüsü, kadınların o toplumdaki konumudur, yani özgürlük düzeyidir.”  Charles Fourier  Charles Fourier, 19. yüzyılda yaşamış Fransız filozof ve ütopik sosyalisttir. Marks ve Engels’in zaman …

Alt emperyalizm ve Türkiye 

Alt emperyalizm ile ilgili analize geçmeden önce “emperyalizm” kavramını aklımızda kaldığı kadarıyla şu şekilde açıklamıştık: “emperyalizm ‘teorik’ olarak bir fetih politikası ya da savaş demek değildir. Lenin, “Emperyalizm kapitalizmin en…

Milliyetçilik Üzerine

“Milliyetçilik; ekonomik ve ahlaki çöküntüye götüren, insanlığı birbirine yabancılaştıran bir yoldur.”    Milliyetçilik, insanlık tarihinin özgürlük mücadelesi önündeki en önemli engellerden biridir. İdeolojik olarak egemen sınıfın…