back to top

Mazhar ÖZSARUHAN

Mazhar ÖZSARUHAN
148 HABERLER0 YORUMLAR

Irkçılık 

Genel Kavramlar Türk Dil Kurumuna göre Irkçılık “kendi ırkını öteki ırklardan üstün sayma ve siyasal tutumunu buna dayandırma eğilimi”dir. Toplumbilim terimi olarak da: “insanların toplumsal...

Azgelişmişlik Üzerine (3)

Tarihsel Süreçte Azgelişmişlik  Sanayi devrimi sürecine girememiş geri kalmış veya ekonomide azgelişmiş dediğimiz ülkelerde liberal (burjuva) demokrasi ya gelişmemiş ya da hiç ikame etmemiştir. Bu...

Azgelişmişlik Üzerine (2)

Sömürgeciliğin Toplumsal Boyutu İşçi sınıfı, yani “proletarya” ile “proleterleşme” kavramları, kapitalist toplumla birlikte ortaya çıkmıştır. Proleter, Marks’ın tanımladığı gibi “sömürünün kurbanıdır,” ama hiç değilse geçici...

Azgelişmişlik Üzerine (1)

“Burjuvazinin köleleştirdiği halkları uyutmak için kullandığı tüm içi boş kavramlar arasında en etkin ve tabi en zararlı olanı hiç şüphesiz ‘kalkınma’dır”                   Pierre-Philippe Rey Genel...

Şiirleriyle Savaşlar Veren Şair “Pablo Neruda”

“Nazım’ın yanında biz şair bile olamayız” Pablo Neruda İki hafta önce 49. ölüm yıldönümünde andığımız şair, yazar, diplomat, politikacı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Pablo Neruda,...

YENİ EKLENENLER