Suriye çıkmazı

“Savaş, mızraklı, trompetli bir bayram değildir… Onun manzarası kandır, ölümdür…” Tolstoy Irkçılığın, yabancı düşmanlığının, ayrımcılığın ve savaş çığırtkanlığının zirve yaptığı ülke haline geldik. Bu tablo, uluslararası tekelci burjuvazinin emrindeki siyasi iktidarın eseri olduğu kadar, muhalefetin icazeti ile olmuştur. Gerek ülke içinde Kürtlere, gerekse Suriyelilere ve ülkenin batı kesiminde yapılan linç girişimleri ve ırkçı saldırıları gerçekleştiren faşist güruhu himaye eden siyasi iktidar, HDP dışında muhalefet ile…

Bir insanlık utancı 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi

12 Eylül’ün tetikçisi Kenan Evren’in ABD başkanı Jimmy Carter’a gönderdiği mektupta, “Gösterilen anlayış için minnettarlığımı ifade etmeme izin verin” şeklinde yazdığı satırlarda darbenin asıl sahibinin ABD olduğu ve kendisinin de tetikçi olduğunu itiraf etmişti. 1977 yılında CIA’nın şefliğini yapan Ankara Büyükelçisi olan Paul Henze’nin 12 Eylül’e ilişkin “Bizim çocuklar yaptı” ifadesi ile gizli kalan darbe planlarını ortaya çıkarmış oldu. 12 Eylül faşist darbesi, TSK’nın yönetim kademesini oluşturan 5 generalin ülke…

Kayyum, Yolsuzluk ve Faşizm

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!” Tevfik Fikret  Kayyum, Arapça kökenli bir kelime olup, Halk dilinde “Kayyım” olarak telaffuz edilir. Hukuki anlamı: “Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse,” demektir. 31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır’da % 63, Mardin’de % 56, Van’da ise % 54 oy ile kazandığı belediyelere İçişleri Bakanlığı kararıyla yeniden kayyum…

AKP’nin Yolsuzluk, Soygun ve Talan Düzeni

Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir. John Dalberg-Acton  Türkiye’de uluslararası sermayenin ve onun emrindeki yerli ve milli burjuvazinin taşeronluğunu yapan AKP iktidarı, kapitalist küreselleşmenin bir sonucu olan neoliberal politikalar ekseninde yaşadığı değişim süreciyle dizginsiz özelleştirmeye, kuralsız ve bağımlı bir çevre ülke olarak mevcut yapıyı pekiştirdiğini göstermiştir. Uluslararası sermayenin emrindeki tüm üçüncü dünya ülkeleri analiz edildiğinde rüşvet, yolsuzluk, soygun ve talanın…

Rüşvet, yolsuzluk, talan ve soygun politikası

“Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.”                                                                        Noam Chomsky Talan, sözlük anlamı itibariyle yağmalama demektir. Yolsuzluk, yasaya, kurala, yönteme aykırı iş yapma ve bunda çıkar sağlamadır;  diğer bir deyişle kişisel çıkarlar için kamu gücünün kullanılmasıdır. Soygun ise hiçbir emek harcamadan yolsuzlukla elde edilen büyük kazanç veya…

Nazım Hikmet’in Edebi Kişiliği

Çınarlarında kolan vurdum, hapishanelerinde yattım. Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı memleketimin şarkıları ve tütünü gibi. Nazım Hikmet Çetin Doğan’ın dediği gibi Nâzım Hikmet'in ateşi, bugün yurdun dört bir yanında despotluğa, yobazlığa başkaldıranların ellerindeki meşale, yüreklerindeki ateştir. Bir toplumun her döneminde yeni yetenekler ortaya çıkabilir. Oysa toplumun oksijen almasını sağlayan ana arterlerini besleyebilecek, gerçek anlamda yenilik getirebilecek ve edebiyatta devrim yaratabilecek şairler çok seyrek…

Maksim Gorki

“….Yeryüzünde türlü türlü halklar bulunduğunu söylerler: Yahudiler, Almanlar, İngilizler, Tatarlar. Ben buna inanmıyorum! Yalnızca iki halk vardır, iki bağdaşmaz halk: zenginler ve yoksullar! Ülkeden ülkeye giyinişler değişir, diller de değişir. Ama zenginlerin yoksullara karşı davranışları değişmez. Halkın sefil yaşantısı da değişmez.” (“Ana” adlı eserinden) Yaşamı ve Kariyeri Asıl adı  Aleksey Maksimoviç Peşkov olan Maksim Gorki, bundan 151 yıl önce, 28 Mart 1868 tarihinde Rusya’nın 5. büyük kenti olan  ve o kentte…

Neoliberalizm Çıkmazı

Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir. Noam Chomsky Noam Chomsky’nin bu sözü, hiç şüphesiz ki içinde bulunduğumuz küresel ekonomilerde “merkez” ülke dediğimiz emperyalist ülkelerce dayatılan “neoliberalizm”in sorunsuz sürdürülebilmesi için yeni sömürge tipi “çevre” ülkelerinde “otoriter” rejimlerin gereksiniminin kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktadır. Küresel ekonomide Türkiye “çevre” ülke…

Büyük Göç 3

Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. Türk Atasözü Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. Zengin giyerse "sağlıcakla", fakir giyerse "nereden buldun ki!" derler. Zengin silkinse fakir bay olur. Zengin kesesini döver, züğürt dizini. Zengin giyerse "sağlıcakla", fakir giyerse "nereden buldun ki!" derler. Bu Atasözleri uzar gider. Bu makalede çenemiz bir hayli yorulacak gibi… Bu söylemler Türk tipi bilinçsiz, örgütsüz ve geri bırakılmış toplumlarda yoksulun konuşacak başka…

Büyük Göç 2

Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. Henry David Thoreau   Geçen bölümü özetlersek: UNESCO verilerine göre en fazla beyin göçünü veren ülkeler arasında 11. Sıradayız. Türkiye iyi yetişmiş beyinlerinin yaklaşık % 59’u geri dönmüyor. TÜBİTAK Bursiyerlerinin dönmeme oranı % 21. Yurt dışına 2002 verilerine göre 50.000 iken 2014 itibariyle her yıl 90.000 öğrencimiz gidiyor. 2017 verilerine göre yurt dışına göç eden genç beyinlerin sayısı 253.640’tır.…

Büyük Göç

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. Hyman Rickover Hyman George Rickover, İkinci Paylaşım Savaşı’na katılmış bir askerdi. Onun asker kişiliğinden çok, fikirleri, görüşleri ve söylemleri hep ön planda yer almıştır. Saygıyla anıyoruz. Sözlük anlamıyla “beyin göçü” çok iyi yetişmiş meslek ve bilim adamları ile uzmanların, bir başka ülkede yerleşip çalışmak ereğiyle, kendi ülkelerini bırakıp gitmesidir. Özellikle geri kalmış yeni sömürge ve üçüncü dünya konseptine dahil…

Diktatör

Donsuz dolaş, lakin zalimlerin önünde boyun eğme (Bê derpê bigere, lê stûyê xwe lı ber zalıma xwar neke). Kürt Atasözü “Diktatör”ün sözlük anlamı, “bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse” diye geçer. Sıfat olarak da “Zorba” anlamındadır. Diğer bir ifadeyle diktatör “elinde mutlak ve sınır tanımayan otoriteye sahip olan yönetici”dir. Günümüzde daha çok muhalefeti susturan, ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve suç sayan, yetkilerini kötüye kullanan liderler için kullanılmaktadır. Diktatörlük de diktatör gibi…

Maraş

"Milliyetçi, kendi tarafınca girişilen katliama karşı çıkmamakla kalmaz, ayrıca bunları hiç duymamak gibi müthiş bir yeteneğe de sahiptir." George Orwell 40 yıl önce, 7 gün boyunca halka kabuslar yaşatan, perde arkasında kimlerin rol aldığı bilinen ve 12 Eylül 1980 Faşist askeri darbesine zemin hazırlayan olaylarda resmi rakamlara göre 120 kişi öldü, Yüzlerce kişi yaralandı. 210 ev, 70 işyeri yakıldı. 804 kişi hakkında dava açıldı; sanıklardan 29 kişi idam, 7 kişi müebbet hapis, 321 kişi de 1-24 yıl arasında hapisle…

Bir direnişin anatomisi: Sarı Yelekliler

Emperyalist ve küresel bir güç olan Fransa’da neoliberal haydutluğa karşı temel insani taleplerle sokağa çıkarak masumane bir hareket ile başlayan eylemler, polisin şiddet kullanması sonucunda kontrol edilemez hale gelerek siyasi iktidarı sarsan bir harekete dönüştü. Neoliberalizm, dünya çapında emek düşmanı politikalar üreten, büyük kitleleri yoksulluğa mahkum eden, hayat pahalılığının ve ekonomik krizlerin temel nedeni, mutlu bir azınlık olan uluslararası finans kapitalistlerinin doymak bilmez işkembeleri uğruna çevre…

Faşizm (21)

Sömürge tipi ülkelerde faşizmi açıklarken, kendi iç dinamizmi ile değil, yukarıdan aşağıya doğru yayıldığını anlatmıştık. Çünkü yerli burjuvazi, emperyalizm ile bütünleşerek, uluslararası finans kapitalizmin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorunda kalarak içsel bir olgu haline getirmiştir. Biz buna oligarşi diyoruz. Diğer bir deyişle oligarşi, sömürge tipi faşizmin diğer adıdır. Yerli burjuvazi emperyalizm üretim ilişkilerini tek başına sürdürecek kadar güçlü değildir.  Bu ittifak için özellikle ülkemizde yerli…

 Faşizm (20)

Askeri darbe, uluslararası tekelci sermayenin yeni sömürge tipi ülkelerin silahlı kuvvetlerini kullanarak yönetime müdahale hareketidir. Türk Dil Kurumu ise "Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi" diye tanımlanmıştır. Ülkelerde mevcut kapitalist sistem değiştirilmeden rejim değişikliğine gitmektir. Soğuk savaş dönemi ile birlikte yeni sömürge tipi ülkelerde sosyalist hareketin sindirilmesi amacı  ön…

Seyit Rıza

Evlad-ı Kerbela'yız. Günahsızız. Ayıptır! Zulümdür! Cinayettir! Seyit Rıza Pir Rıza diye de anılır. 1863 tarihinde Tunceli ilinin Ovacık ilçesine bağlı Lirtik köyünde doğdu. 15 Kasım 1937 tarihinde Elazığ’da idam edildi. Seyit Rıza söylendiği gibi rejime ve yönetime karşı isyanı başlatmamıştır. Daha doğrusu başlatılmaya zorlanmıştır. Osmanlı döneminde Dersim özerk bir bölgeydi. Osmanlı yönetimi bu yapının iç işlerine pek karışmazdı. Ancak olağanüstü durumlarda bölge yetkilileriyle görüşüp, herhangi bir konuda örneğin asker…

Gülten Akın

Çatılmış darağaçları / Gelip durmuş kapımıza ölüm / Ses ver sesimize bir ufacık ses / Susarsan / Ya ölürsün ya ölümle birsin (Gülten Akın)  Geçtiğimiz günlerde şiirlerimizin annesi diye nitelendirdiğimiz Gülten Akın’ı üçüncü ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla andık. 22 Ocak 1933 tarihinde Yozgat’ta doğan şiirlerin öz annesini, 4 Kasım 2015 tarihinde kronik böbrek yetmezliğinden yitirdik. Gülten Akın, İlköğrenimini Sorgun ilçesinde tamamladıktan sonra, ailesi 1940’lı yıllarda Ankara’ya göç etti. Ortaöğretimi ve liseyi…

Çifte standartlı hukuk ve Hasan Gülbahar

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montesquieu 18. Yüzyılda söylenmiş bu söz, Fransız siyasetçi ve düşünür Montesquieu’ya aittir. 21. Yüzyılını yaşadığımız Türkiye’de 300 yıl önceki karanlık dönemi yaşıyor. Burjuva hukuku ve adalet sistemi sınıflı toplumlarda olduğundan daha fazlasını Türkiye ve benzeri yeni sömürge ve yarı sömürge konseptine giren ülkelerin tümünde yaşanmaktadır. Osmanlı dönemi hukukunu bir yana bırakırsak, ulus devlet olmamızdan bu yana her zaman kişilere hukuk adı…

Ahmet Kaya

Firarilerin uzmanı olmuşum bütün istasyonlarda afişim durur beni bir çocuk bile vurur. Ahmet Kaya   “Kürtçe şarkı söyleyeceğim” dediği için linç edilip, gittiği Fransa'da 43 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın dün doğum günüydü. 18 yıl önce hayata veda eden usta ozan, günümüzde hala hüzünlendiren şarkılarıyla popülaritesinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Ahmet Kaya, bu coğrafyada doğmuş ve yine bu coğrafyanın egemen sınıfları tarafından linç kampanyasına uğramış birçok değerli insan gibi sürgün hayatında aramızdan…