Aralık ayında 154, 2023 yılında en az 1929 işçi hayatını kaybetti

2023 yılında Türkiye’de yaşanan iş cinayetleri, ülkenin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Derneği’nin raporuna göre, 2023 yılında en az 1929 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu sayı, 2022 yılına göre yaklaşık %10’luk bir artışa işaret ediyor.

Rapor, iş cinayetlerinin en çok inşaat, yol, taşımacılık, tarım, orman ve madencilik işkollarında meydana geldiğini gösteriyor. İş cinayetlerinin en yaygın nedenleri arasında ise yüksekten düşme, trafik kazaları, kalp krizi ve zehirlenme yer alıyor.

İş cinayetlerinin artışında, işyerlerinde alınan basit önlemlerin alınmaması ve iş sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin yetersizliği gibi faktörler etkili oluyor. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından enkaz kaldırma işlemlerinde ve geçici depolama alanlarında uygun önlemlerin alınmaması da iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını artırıyor.

Rapora göre, Aralık ayında en fazla ölüm inşaat işkolunda gerçekleşti. Bu durum, inşaat sektörünün hala yeterince denetlenemediğini ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınmadığını gösteriyor.

Örneğin, inşaat işkolunda yüksekten düşmeler, iş cinayetlerinin en yaygın nedenidir. Bu ölümleri önlemek için, inşaatlarda yüksekte çalışma platformlarının kullanılması, işçilerin emniyet kemeri takması ve işyerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gibi önlemler alınabilir.

İş sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin yetersizliği

İş sağlığı ve iş güvenliği denetimleri, iş cinayetlerini önlemede önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, Türkiye’de iş sağlığı ve iş güvenliği denetimleri yetersizdir.

Örneğin, 2023 yılında, Türkiye’de 1929 iş cinayeti gerçekleşirken, iş sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinde sadece 11 bin 147 işyeri kontrol edilmiştir. Bu, işyerlerinin sadece %0,5’inin denetlendiğini göstermektedir.

İş sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin etkinleştirilmesi için, denetimlerin sıklığı ve kapsamının artırılması, denetimlerin daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde yapılması ve denetimlerde daha ağır cezaların verilmesi gibi önlemler alınabilir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması da önemlidir. İşçiler, işverenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda duyarlı olmalı ve bu konudaki çalışmalara destek vermelidir.

Örneğin, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda okullarda eğitimler verilebilir, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenlenebilir ve iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilgilendirici içerikler oluşturulabilir.

Çocuk işçi çalıştırılmasına karşı etkin önlemler alınması

Çocuk işçi çalıştırılmasına karşı etkin önlemler alınmazsa, iş cinayetlerinin önemli bir kısmı çocuk işçilerin ölümüyle sonuçlanacaktır. Bu nedenle, çocuk işçi çalıştırılmasına karşı etkin önlemler alınması, iş cinayetlerini önlemek için de önemli bir adım olacaktır.

Örneğin, çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması, çocuk işçilerin tespiti için etkin denetimlerin yapılması ve çocuk işçilerin işyerlerinden çıkarılması ve rehabilite edilmesi gibi önlemler alınabilir.

Aralık ayı raporu, Türkiye’de iş cinayetlerinin hala ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. İş cinayetlerini önlemek için, işyerlerinde alınan basit önlemlerin mutlaka alınması, iş sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin etkinleştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması ve çocuk işçi çalıştırılmasına karşı etkin önlemler alınması gibi önlemler alınmalıdır.