Yöneylem anketi: ‘Hayır Bloku’ yerini koruyor, İYİ Parti’ye ittifak tepkisi

Yöneylem Araştırma tarafından 26 ilde 2 bin 402 kişi ile gerçekleştirilen Kasım 2023 Türkiye Siyaset Paneli araştırması, Türkiye’nin siyasi gündemine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de “Hayır Bloku”nda herhangi bir dağılma yaşanmadı. Katılımcıların yüzde 54.9’u Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünürken, yüzde 50.7’si de Anayasa Mahkemesi kararlarının alt mahkemeler tarafından uygulanmamasını “yargı darbesi” olarak değerlendirdi.

Öte yandan, yerel seçimlerde işbirliği çağrısını reddeden ve muhalefete eleştirilerde bulunan İYİ Parti’nin oylarında sert bir düşüş yaşandı. Katılımcıların büyük çoğunluğu İYİ Parti’nin seçim sonrası politikalarını doğru bulmadığını kaydetti.

Türkiye’nin kötü yönetildiği algısı sürüyor

Araştırmaya göre, Türkiye’nin yönetilme biçimine ilişkin olumsuz algı sürüyor. Katılımcıların yüzde 54.9’u Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünürken, yüzde 18.3’ü “Ne iyi ne kötü yönetiliyor” cevabını verdi. “İyi yönetiliyor” diyenlerin oranı ise 26.1 puanda kaldı.

Bu sonuç, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de benzer şekilde ortaya çıkmıştı. Seçim öncesinde yapılan anketlerde de katılımcıların çoğu Türkiye’nin kötü yönetildiğine dair bir algıya sahipti.

Kentsel dönüşüm rant için yapılıyor

Araştırmaya göre, katılımcıların büyük çoğunluğu kentsel dönüşümün depreme hazırlık için değil, rant için yapıldığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 54.2’si kentsel dönüşümün rant için yapıldığını belirtirken, yüzde 32.9’u depreme karşı bir önlem olarak yapıldığını ifade etti.

Bu sonuç, kentsel dönüşümün rant odaklı bir politika olduğu yönündeki eleştirileri destekler nitelikte.

50+1 koşulunun değişmesi istenen bir değişiklik değil

Araştırmaya göre, katılımcıların büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde yüzde 50+1 koşulunun değiştirilmesine karşı. Katılımcıların yüzde 51.2’si 50+1 koşulunun değiştirilmesine karşı çıkarken, yüzde 37.1’i koşulun değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu sonuç, 50+1 koşulunun siyasi partiler arasında bir anlaşmazlık konusu olduğu yönündeki algıyı yansıtıyor.

İYİ Parti’nin seçim sonrası politikaları eleştiriliyor

Araştırmaya göre, katılımcıların büyük çoğunluğu İYİ Parti’nin seçim sonrası politikalarını doğru bulmuyor. Katılımcıların yüzde 78.1’i İYİ Parti’nin doğru bir politika izlediğini düşünmüyor.

Bu sonuç, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde CHP ile işbirliği teklifini reddetmesinin muhalefetteki birliğe zarar verdiği yönündeki eleştirileri destekler nitelikte.

CHP oylarını artırdı, AKP ve İYİ Parti’de düşüş

Araştırmada “Bu pazar milletvekili seçimi olsa” partilerin alacağı oy oranı da belirtildi. Kararsızlar dağıtıldığında AKP ve İYİ Parti’nin oy oranında düşüş gerçekleştiği görüldü.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi’nde yüzde 36.60 oy alan AKP, 32.8 puana düştü.

14 Mayıs’ta yüzde 9.90 oy oranına ulaşan İYİ Parti ise yerel seçimlerdeki ittifak kararının ardından 5.5 puana geriledi.

Araştırmaya göre, genel başkanlık değişimi yaşayan CHP’nin oylarında ise kısmi bir artış gözlemlendi.

14 Mayıs’ta Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti milletvekillerini kendi listesinden aday gösteren ve 25.80 oy alan CHP’nin, kısmi bir artış göstererek oy oranını 26 puana yükselttiği görüldü.

Araştırmada HEDEP’in de oyunu 14 Mayıs seçimine göre 0.5 puan artırdığı görüldü. HEDEP’in oy oranı 9.5 oldu. MHP’nin oy oranı ise 10.6 olarak belirtildi.

Sonuç olarak, Yöneylem Araştırma tarafından gerçekleştirilen Kasım 2023 Türkiye Siyaset Paneli araştırması, Türkiye’de siyasi gündemin önemli bir kısmını oluşturan konuların muhalefetteki birliğe zarar verdiğini gösteriyor