Verimli ders çalışmanın stratejisi

Sınavları kazanmak sizin için bir amaç ise bunun için bazı davranışları gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Her insan amacına ulaşmayabilir; fakat amacına ulaşanlar mutlaka amaçlarına inanan, amaçları doğrultusunda mücadele eden ve şartlarını yerine getirenler arasından çıkar. Sınavı kazanmayı amaç edinen bir öğrencinin çalışmalarında verimli olabilmesi için ilkelere uygun bir çalışma sergilemesi gerekir.

Çalışmaların verimli olabilmesi için, öğrencinin çalışmalarını mutlaka programlı yapması gerekir. Çünkü başarı; birey için anlamlı olan amaçların, yapılmış olan programlarla adım adım gerçekleşmesidir. Uygulayabileceğiniz nitelikte günlük, haftalık, aylık, hatta yıllık program hazırlayın. Programınızı hazırlarken dengeli yapınız, belli derslere ağırlık vererek diğer dersleri ihmal etmeyiniz. Çalışmanız gereken dersleri haftanın günlerine bölerek yerleştiriniz. Aynı türden dersleri peş peşe çalışmayınız. Çalışma programınızdaki derslerinizi mümkün olduğunca günün aynı saatlerine yerleştiriniz. Günlük konu tekrarlarınız için en az on beş dakika ayırın. Tekrarınızı mutlaka uykudan önce yapın. Düzenli tekrar, bilgilerin kalıcı olmasını sağlar. Uzun süre aralıksız ders çalışmayın. Aralıksız ders çalıştığınızda öğrenme grafiğiniz düşer. Kırk beş veya elli dakika ders çalıştıktan sonra on-on beş dakika ara verin. Programınızda spor yapma, müzik dinleme, sinema veya tiyatroya gitme, kitap okuma gibi etkinliklere yer ayırın. Bu faaliyetler bıkkınlığınızı giderecektir.

Dersi derste öğrenin. Bu yüzden derse düzenli bir şekilde devam edin. Derste öğretmeni etkili dinleyin. Dersi dinlerken temel fikirlere ve anahtar kavramlara dikkat edin. Anlamadığınız konularla ilgili mutlaka soru sorun veya ek açıklama isteyin. Gerektiği yerde soru sormak, anlatılan konu hakkında görüş belirtmek, sorulan soruları yanıtlamak bireyi öğrenme anında aktifleştirir. Dersi dinlerken mutlaka not tutun, not tutmayı alışkanlık haline getirin. Aldığınız notları aynı gün gözden geçirin. Böylece eksiklerinizi tamamlayabilir ve bilgileri hafızanıza daha etkili bir şekilde yerleştirirsiniz. Dersi etkili dinlemenin ilk şartı, dinlemeye karşı olumlu bir tavır takınmaktır. Dinlemenin etkin bir öğrenme aracı olduğunu kabul etmek, anlatılan her konunun ilginç ve önemli olabileceğini düşünmek, olumlu bir tutum oluşturmaya yardımcı olur.

Derse, öğretmene ve diğer öğrenenlere karşı olumlu tavır takının. Böylece öğretmeni, öğrenme sürecinde katkıda bulunabilecek bir rehber, diğer öğrenenleri de bu süreç içerisinde yardımlaşabileceğiniz bireyler olarak görürsünüz. Takınılacak olumsuz tutumlar derse katılımı ve öğrenenin başarısını olumsuz yönde etkileyecektir.

Derse girmeden önce mutlaka hazırlanın. Derse yapacağınız ön hazırlık, sizin derse katılımınızı sağlayacaktır gün öğrenilecek konuyu, ders öncesi gözden geçirin ve mutlaka ön bilgi edinin. Böylece dersi anlamanız daha da kolaylaşacaktır. Derse girmeden önce geçen dersin notlarını da gözden geçirin. Geçen derste işlenen konular bu derste işlenen konularla bağlantılı olabilir. Bu bağlantıların kurulması ve işlenecek derse motive olma bakımından ders öncesinde notların gözden geçirilmesi önemlidir.

Okumayı, ilke ve kurallarına göre gerçekleştirin. Okumayı mutlaka sessiz ve gözle gerçekleştirin. İyi okumada ses yoktur. Metni okurken, okuma sözcükler için değil; ana düşünceyi saptama amaçlı olmalıdır. Ana düşünceyi kavramak için ilgi, okunan metnin üzerine toplanmalı; okuma öğrenme amacıyla yapılmalıdır. Verimli bir okuma sırasında aynı zamanda birden fazla şeyle ilgilenme olanağı da yoktur. Dikkatinizi toplamak için; yaptığınız işin amacını bilin, öğrenmeyi benimseyin. Okuma anında fiziksel olarak dikkatinizi dağıtacak unsurları kendinizden uzak tutun. Çalışma masasında okuduğunuz kitap veya defter dışında eşya bulundurmayın.

Verimli ders çalışmayı engelleyen unsurlar da vardır. Bunlar: Gözünüzü yapamadıklarınıza çevirmeniz ve çalışma anında hayallere dalmanız. Kuracağınız hayallerle ders çalışmaktan uzaklaşırsınız. Müzik eşliğinde ders çalışmak veriminizi düşürür. Bunu, birçok öğrenci yapıyor ve daha verimli olduklarını iddia ediyorlar. Müzik eşliğinde dikkat derse değil, müziğe yönelir. Yatarak(uzanarak) ders çalışanlar da var. Uzanarak ders çalışanlar dikkatlerini yeterince okudukları metne yöneltemezler. Ders, ders çalışma masasında veya oturarak çalışılmalıdır. Motivasyon eksikliği veya ders çalışmaya isteksiz olma verimi düşürür. Motivasyon eksikliğiyle yapılan çalışma bireyi yormaktan başka hiçbir işe yaramaz. Çalışmaya karşı istekli olduğunuz an çalışın, isteğiniz yoksa çalışıyor görünmek için ders çalışmayın.

Yukarıda belirtilen ilkelere uyun; başarı kaçınılmazdır.

 

Sosyolog-Rehberlik Ve Aile Danışmanlığı Uzmanı

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)