Fransız Devrimi’nde Şiddet ve Devlet

Fransız Devriminin Fransa’dan başlayarak önce Avrupa’yı, ardından da dünyanın geriye kalanını köklü bir şekilde değiştirdiğine dair iddia siyaset yazınında oldukça popülerdir. Makale içerisinde daha ayrıntılı bir içerikle ele aldığımız…

Frankfurt Okulu Düşüncesi İçin Son Söz

Frankfurt Okulu düşüncesini totalitarizm-özgürlük ilişkisi bağlamında düşünürken birkaç hususun altını yoğun bir şekilde çizmek isterim. Öncelikle eleştirel kuramcılarla Marksizm arasındaki ilişkiye değinilebilir. Okulun felsefi çekirdeğini…