Üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısı alarm veriyor

Türkiye’de son beş yılda üniversite eğitimini yarıda kesen öğrencilerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Bu rakam, Türkiye’nin Avrupa’da kişi başına en fazla üniversite öğrencisi olan ülke olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum, üniversite mezunlarının iş bulma sorununu da beraberinde getiriyor. Peki, üniversiteyi bırakan öğrencilerin nedenleri neler? Üniversite eğitimi Türkiye’de ne kadar kaliteli? Üniversiteli işsizler için çözüm önerileri var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018-2022 yılları arasında Türkiye’de 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi okulu bıraktı. Bu sayı, 2018 yılında 1 milyon 200 bin, 2019 yılında 1 milyon 400 bin, 2020 yılında 1 milyon 600 bin, 2021 yılında 1 milyon 800 bin ve 2022 yılında ise 2 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Türkiye’nin üniversite öğrencisi sayısında Avrupa’nın zirvesinde olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’de üniversite öğrencisi sayısı, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yaklaşık iki katı. AB’de kişi başına düşen üniversite öğrencisi sayısı yüzde 3.5 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 6.5. Bu durum, Türkiye’nin genç nüfusunun fazlalığından kaynaklanıyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 25’i 15-29 yaş aralığında bulunuyor. Bu oran, AB’de ise yüzde 17.

Üniversite öğrencisi sayısının fazlalığı, üniversite mezunlarının iş bulma sorununu da beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 12.5 iken, üniversite mezunlarında bu oran yüzde 18.5. Üniversiteli işsizlerin sayısı ise yaklaşık 2 milyon.

Üniversiteyi bırakan öğrencilerin nedenleri ise çeşitli. Bazı öğrenciler ekonomik zorluklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalırken, bazıları ise eğitim kalitesinden memnun olmadıkları için terk ediyorlar. Bazı öğrenciler ise meslek seçimlerinden pişman oluyor veya istedikleri bölümü kazanamadıkları için okulu bırakmayı tercih ediyorlar.

Üniversite eğitiminin kalitesi de tartışma konusu. Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısı hızla arttı. Bugün Türkiye’de toplam 207 üniversite bulunuyor. Ancak bu üniversitelerin çoğu yeni kurulmuş ve akademik kadroları yetersiz olan kurumlar. Ayrıca üniversiteler arasında kalite farklılıkları da göze çarpıyor. Dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye’den sadece birkaç üniversite yer alabiliyor.