Umutlarımıza Yeni Bir Soluk Katan Ekoloji Birliği Kuruldu


Yaşam alanlarımızın hızlı bir şekilde tahrip edilmesi ve talana açılması sürecinde, yerellerde birçok Çevre, Ekoloji ve Yaşam Savunucusu örgütler oluştu. Bunlar kendi çaplarında el yordamı ile sermayeye karşı mücadele etmeye çalıştılar. Ancak doğaya ve yaşam alanlarına yönelik saldırıların artması, tahribatların tamir edilemez duruma gelmesi sonucu, her geçen gün Çevre ,Ekoloji ve Yaşam Savunucusu örgütlerin sayısı da doğal olarak arttı.

Buna rağmen dar kapsamlı ve yerel imkânsızlıklardan dolayı, yeterince tecrübe ve mücadele birikimin olmaması bu mücadele örgütlerini elini zayıflatıyordu. İşte tamda bu süreçte 11 Çağrıcı örgütün çağrısı ile önce 11-12 Kasım’da Bergama Ekoloji Örgütleri buluşması gerçekleşmişti. Bu buluşma mücadelenin daha güçlü kılınması, tecrübe deneylerin aktarımı, hukuki desteklerin sağlanması için bir üst örgütün oluşması tartışması çerçevesinde ilk adımlar atılmıştı. O buluşma, hem Ekoloji ve Çevre örgütlerinin birbirlerini tanımaları, mücadele alanlarındaki tecrübelerini aktarmaları, iletişim kanalları oluşturmaları bu yeni oluşumu ihtiyaç haline getirdi.

Doğan bu ihtiyacı karşılamak için yine aynı Çağrıcı örgütler 24-25 Mart tarihinde Eskişehir’de toplanma kararını almışlardı. Eskişehir’in seçilmesi ise, orada kurulmak istenen Termik santrale karşı oluşan kamuoyuna moral destek ve güçlerine katkı sunmayı hedeflemişti. Bu buluşma için yine yerellerde olan Çevre, Ekoloji ve Yaşam Savunucusu örgütlerin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmiş oldu. Bu buluşmaya yeni örgüt, dernek ve faklı grupların katılımı da ayrıca dikkat çekiciydi. Bu buluşmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Gençlerin katılımında bir artışın olmasıydı. İşte bu ayrıntılar, buradaki coşkuyu daha da artırmıştı.

Ancak bunun öncelinde örgütler kendi içinde ilke ve esasları görüşüp, görüşlerini çağrıcı örgütlere ileterek bir taslak oluşturulmuştu. İşte 24-25 Mart Eskişehir Ekoloji Örgütleri buluşması, bu görüşleri sadeleştirip, ortaklaştırmak için iki gün boyunca 16 saat boyunca bunları canlı ve heyecanlı bir şekilde tartıştı. Katılımcıların yakın ve sıcak yaklaşımları, birbirlerinin düşüncelerine ve eleştirilerine saygı çerçevesinde hoş görü ile yaklaşmaları bu ortaklaşmayı ve birliğin oluşumunu daha da kolaylaştırdı. Aslında bizler oraya bu beklentileri karşılamak ve iyi haberlerle ayrılma duygusu ile gitmiştik. Ve öylede oldu. Yaşama ve doğaya yönelik saldırıları bertaraf etme duygumuza, umudumuza yeni ve güçlü bir soluk kattı. Geleceğe yönelik umutlarımız, yaşam alanlarımızın korunmasında daha güçlü çıkışlar yapabileceğimiz bir inanç oluşturdu. İşte bu umut, heyecan ve duygularla Ekoloji Birliğinin kuruluşu gerçekleşmiş oldu.

Örgütün yapısı ve işleyişi konusunda gerekli açıklamalar ve detay bilgiler süreç içinde yetkili organlar tarafından bizlerle paylaşılarak, daha geniş bir bilgi edinmiş oluruz. Bu oluşum, oluşumun oluşmasını sağlayan katılımcılar, yeni döneme ilişkin çeşitli eylem ve etkinlik kararları da aldı. Bununla ilgili duyuru ve bilgilendirmeleri de yine yetkili birimler açıklayacaklardır.

Bizim için önemli olan mücadele örgütü olan Ekoloji Birliğinin oluşması ve onun ilanı idi. Bu bizlere heyecan kattı, umutlarımızı yeşertti. Bizleri yerellerde de güçlü kılacağı kanısındayım. Bu Örgüt, Yaşam alanları, Çevre için yeni bir umut olarak doğdu. O süreç içinde kendini geliştirecek, donatacak ve daha güçlü kılacaktır. Ülkemizde bu alandı bir ilk olması da, önümüzdeki zorlukları da bizlere gösteriyor. Ama orada aldığımız sinerji ile her tür zorluğu aşacağımız inancını pekiştirdi. Yaşamımıza kattığımız Ekoloji Birliğine can katacak olanlarda yine bizler olacağız. Ve onun daha güçlü kılınması da yerellerde halka dayanan eylem ve etkinliklerin yaygınlaştırılmasıdır. İşte bu yaklaşım Ekoloji Birliğini ete kemiğe bürüyecektir…