Türkiye Beşten (5) Büyüktür! “Dünya Beşten Büyük” Olduğu Gibi

Ülkemizdeki alt yapı yatırımları, ekonomik darboğaza ve pandeminin yarattığı sıkıntılara rağmen tüm hızıyla devam etmektedir. Ve bu alt yapılarda belli sayıda şirketlere ihale ediliyor. Bu işlerinde çok ballı olması ve ödeme garantili olmasıda ayrı bir avantaj sağlıyor. İşte bu işleri en çok alanlar ise sadece beş şirket, gerisi ise onları izliyor. Onun için diyoruz ki Türkiye Beşten büyüktür. Sanki koca ülkede bu beş on kişiden başka iş yapacak veya bu ihaleleri almayı hak edecek kimse yok gibi. Bana göre en önemli alıcı Kamu Kurumlarıdır. Geçmişte tüm bu işleri Kamu Kurumları yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl Birleşmiş Milletler oturumlarında haklı olarak “Dünya Beşten Büyüktür “ demektedir. Evet bu çok doğru ve yerinde bir eleştiridir. Çünkü 193 üye ülkeye rağmen, beş asıl üye ülkenin kararları karşısında hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Beş ülke her kararda tek tek olarak belirleyici oluyor. Bunlar ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa olarak öne çıkıyor. Her konuda söz onlardan geçiyor. Ve dünyanın diğer ülkelerinin girişimleri boşuna oluyor. Birinin onayı olmadığında BM’de karar bile alınamıyor. Çünkü onların Veto hakları var. Ve bu beş ülke kendi paralellerinde olan ve kendileri için önemli ileri karakolluk yapan ülkeleri kayırma ve kollamada geri durmuyorlar.  İşte bu noktada haklı olan Sayın Erdoğan ve Hükümeti, ülkemizdeki altyapı yatırımlarının ihalelerini Beş firmaya peşkeş çekmektedir. BM oturumlarında haklı olan Sayın Erdoğan, bu beşli şirket karşısında takındığı tutum, tamda BM oturumlarında eleştirdiği konuyla paralellik arz ediyor. Ancak Hükümet bu beş devletin yaptığı kayırma gibi, ülkemizdeki beş firmayı açık ve aleni olarak kayırmaktadır. Şöyleki; İktidar bu şirketlere bir sürü teşvik ve muafiyet sağlıyor. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar ve gelir vergilerinde indirimler, hazine arsalarının yatırım yeri olarak tahsisi, ayrıca düşük faizli kredi desteği gibi büyük kolaylıklar da sağlayarak aşırı kazanç sağlamalarını da sağlıyor. Bundan dolayıda Türkiye Beşten Büyüktür.

Onun için açıkça şunu diyoruz; içerde ve dışardaki tutum ve duruş aynı olmalıdır. Dışarıda ayrı içerde ayrı politika olamaz. Bu çelişkinin giderilmesi ve içerde de herkese aynı mesafede olunması sağlanmalıdır. Türkiye sadece beş holding degildir. Onların dışında da iş çevreleri ve iş yapacak firmalar vardır. Dünya Bankası verilerine göre altyapı yatırımlarında en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin, Kalyon ve MNG Holding de bulunuyor. Bunlardan daha büyük ve daha sağlam iş yapan Kamu vardır. Kamu yararı bu alanda Kamuya verilip korunmalıdır. Ve Türkiye’nin Beşten büyük olduğunu göstermelidir.

Bu Pandemi döneminde maskeye, dezenfekteye kaynak bulamayan hükümet, bu şirketlerin alacağını kuruşuna kadar ödemeye devam etti. Zatürre aşısı için yeterince kaynak ayrılmamışken, bu şirketlere farklı kolaylıklar sağlanmaya devam edilmektedir. Sağlık çalışanlarına vaad edilen ek ödemeleri yapamayan hükümet, şirketlere karşı hiçbir zorluk çıkarılmamaktadır.

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye altyapı yatırımlarında en fazla yatırım yapan ve proje geliştiren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye altyapı yatırım listesinde 143 milyar dolar ile Brezilya, Hindistan ve Çin’den sonra dördüncü sırada, altyapı projeleri sayısı bakımından ise Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin’den sonra geliyor. En fazla yatırım yapılan altyapı alanları ise elektrik, yol, su ve kanalizasyon, liman, doğalgaz, havaalanı ve demiryolu hatları olarak sıralanıyor. Bu altyapı yatırımlarını alan o meşhur şirketler Kolin-Cengiz-Kalyon-Makyol-Limak ise ülkenin en büyük ihalelerinin dörtte birini almışlar. Ve tüm ihalelerin % 24’nü almaktadırlar. Geride kalan 295 firma ise ihalelerin % 76’sını alabiliyorlar. İlk 20 şirket ise ihalelerin % 50’sini alırken, geriye kalan 280 şirket ise % 50 sini alabiliyor. Onun için tekrar diyoruz Türkiye Beşten de büyüktür. 20 den de büyüktür.  Halktan alınan vergileri illahta bunların cebine koymak zorunda değilsiniz. Bu yatırımları Kamunun kendisi de yapabilir. Ve halkımızın sırtına yeni vergiler yüklemek zorunda kalınmaz. Kamunun yaptığı Otoyol ve köprüler bu kadar ucuz geçiş sağlarken, bu özel firmalara neden daha pahalı bir geçiş hakkı ve garanti verilsin ki? Yine diyoruz, ülkenin selameti ve kamunun yararı için biz de diyoruz ki; TÜRKİYE BEŞTEN BÜYÜKTÜR…  Bu beşler değil, tüm Türkiye halkı eşit şekilde bütçeden faydalanmalıdır. Hiç kimseye öncelik verilmemeli. Yaratılacak zenginliklerle tüm halkımızın eğitim, sağlık ve barınma hizmetlerine yatırılmalıdır.

Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları