back to top
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Öznur YILMAZ

Öznur YILMAZ

Toplumsal Mücadelenin Toplumsal Cinsiyeti Görünümleri: Cerattepe’nin Kadınları

Cerattepe mücadelesi 80’li yıllardan beri, parçalı şekilde süren, Doğu Karadeniz başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında yankılanan bölgenin önemli mücadele alanlarından biridir. 2012 yılında Cengiz Holding’in şirketlerinden olan Eti Bakır’a verilen ruhsat ile...

Popüler müzik alanında mücadele mümkün mü?

Popüler kültürün tümden gerici ya da tümden ilerici olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Popüler kültür bir ilişkidir ve bu ilişkinin tarafları arasındaki güç dengesine uygun düşecek biçimde farklılaşma olanağına sahiptir. Popüler kültür bu ilişkiler ağı...

Doğu Karadeniz müziğini düşünmek: Müziği politik yapan nedir?

Doğu Karadeniz, farklı dillerin, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Tarih boyunca çok sayıda Kafkas halkının bu coğrafyayı paylaştığı söylenebilir. Lazlar, Hemşinliler, Poşalar, Gürcüler, Türkler kültürlerini, zaman zaman öteki kültürlerle çatışarak, zaman zaman...

Hopa’nin Şair Ceketli Çocuğu Kazım Koyuncu ve Karadeniz Rock

Doğu Karadeniz, Ordu ilinden başlayarak kıyı şeridinde Trabzon, Rize ve Artvin ilini, iç kesimde Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayan bölgenin coğrafi adıdır. Biz bu çalışmada bir kültürel kuşak olarak Doğu Karadeniz ifadesini kullanırken kıyı...

YENİ EKLENENLER

Türkiye’den İsviçre’ye Kaçak Girenlerin Yüzde 50’sine İltica Hakkı Verildi

İsviçre, özellikle Şırnak ve Hakkari'den gelenlere iltica hakkı tanıyor. Bu durum, uluslararası koruma ve iltica politikaları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. İsviçre'nin bu...