Özdemir Asaf: Sözleriyle Kalplerde Yaşayan Şairin 100. Doğum Günü Kutlanıyor

Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923’te Ankara’da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun’dur. Babası Mehmet Asaf, Şura-yı Devlet’in üyelerindendir. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi’ne girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi’ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi’ne, İktisat Fakültesi’ne (3. sınıfa kadar) ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi’ne devam etti. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı. İlk yazısı Servet-i Fünûn (Uyanış) dergisinde çıktı.

1951 yılında Sanat Basımevi’ni kurdu ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımladı. 1962’de Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan Temel Hakları Yaşatma Derneği’nin kurucularından oldu. 28 Ocak 1981’de hayata veda etti.

Özdemir Asaf, şiirlerinde çevre, eşya, insan ve anılar üzerine bilmeceyi andıran soyut düşünceleri dile getirdi. Garip’le İkinci Yeni’yi kaynaştıran bir şiir yapısı olmasına rağmen iki akımdan da ayrı soyut bir şiire yönelmiştir.

Şiirin bir görüşü yansıtması, bir iletisinin olması düşüncesinden yola çıkarak, yaşadıklarını, çevresindeki olayları soyutlaştırarak düşünce planına aktarmıştır. Şiirlerini döneminden ayrı bir dil ve söyleyiş tarzıyla yazmıştır. Dize sayısını çoğu kez en aza indirmiş, imajsız, anlamsız, yer yer ironik söyleyişe özen göstermiştir.

Şiirlerde “sen-ben ikilemi”ni ele almış, sevgi, ayrılık, ölüm gibi temalarla kaçış ve umutsuzluğun tedirginliğini yansıtmıştır. Lavinia adlı şiiriyle ününü yaygınlaştıran Özdemir Asaf, şiirlerini kendi sesinden okuduğu Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum adlı albümü de yayımlamıştır.

Asaf’ın Eserleri

Asaf, şiir, deneme, öykü ve çeviri türlerinde eserler vermiştir.

  • Şiirleri: Dünya Kaçtı Gözüme (1955), Sen Sen Sen (1956), Bir Kapı Önünde (1957), Yuvarlağın Köşeleri (1961), Yumuşaklıklar Değil (1962), To Go To (1964), Nasılsın (1970), Çiçekleri Yemeyin (1975), Yalnızlık Paylaşılmaz (1978), Benden Sonra Mutluluk (1983, ölümünden sonra), Lavinia – Aşk Şiirleri (2002).
  • Denemeleri: Özdemir Asafça (1988), Ça ( 2002).
  • Öyküleri: Dün Yağmur Yağacak (2004).
  • Çevirileri: Reading Zindanı Balladı, (Oscar Wilde), Hapisteki Sanatçı, (Albert Camus).

Özdemir Asaf, Türk şiirinde soyut düşüncenin sesi olarak tanınmış, şiirlerinde kullandığı sade ve özgün dil ile okurların beğenisini kazanmıştır. Şiirleri birçok dile çevrilen, şiirleriyle ilgili çok sayıda inceleme ve araştırma yapılan Özdemir Asaf, Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır.