Okulda Önemsiz Ders Var mı?

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. 

Dante Alighieri

Okula gitmeyen ya da yarım bırakıp gelen öğrencilere ne zaman “Neden okulda değilsin” diye sorulsa, cevap genelde aynı: ”Önemli bir ders yoktu” diye bir cevap alınır. Öğrenciye göre önemli-önemsiz ders ölçütü sınavda o dersle ilgili çıkan sorulardır.

Gerçekten okulda önemsiz ders var mı? Öğrencinin önemsiz dediği ders gerçekten önemsiz dersler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre dersler hazırlanınca zorunlu dersler ve seçmeli dersler diye derler ikiye ayrılır. Zorunlu dersler; öğrencinin öğrenim süresi boyunca, bölüm gereği almak zorunda olduğu derslerdir. Sınıflara göre zorunlu dersler farklılık gösteriyor. 

İlkokul ve Ortaokullarda zorunlu ve ortak dersler: Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor, Teknoloji ve Tasarım, Trafik Güvenliği, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Rehberlik ve Kariyer Planlama, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi’dir.

Liselerde Türk Dili Ve Edebiyatı, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil, Beden Eğitimi Ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik, Sağlık Bilgisi Ve Trafik Kültürü gibi dersler ortak zorunlu derslerdir. 

Zorunlu dersler Milli Eğitim Bakanlığı tarafında belirlenmiş, öğrencinin tercih hakkının bulunmadığı derslerdir.

Seçmeli dersler ise, tercihi doğrultusunda velisi ile birlikte öğrencinin seçim hakkının bulunduğu derslerdir. Her öğrenci seçmeli dersler arasından ilgisini çeken ve yeteneğinin yeterli olduğu dersleri seçer. Böylece hem keyifli zaman geçirir hem de seçmeli dersler sayesinde not ortalamasını yükseltme imkânına sahip olur. Seçmeli derslerin kredileri vardır ve her öğrencinin belirli miktarda kredi doldurması gerekir. En az gereken krediyi dolduracak kadar ders seçmek ve bu dersleri almak mecburidir.

Seçmeli dersler eğitim kurumları tarafından öğrencilere verilir ve öğrenciler tarafından da seçilir. Seçmeli dersler oldukça fazla olur ve her öğrenci kendi istediği seçmeli dersleri seçerek bunlar ile ilgili dersler alır. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgilerine ve yeteneklerine göre tercih ettiği derslerdir. (Günümüzde okuldaki uygulama maalesef böyle değildir. Okul idaresi seçmeli dersleri belirler ve o sınıftaki öğrenci o dersi almak zorundadır. Okul bu seçimi kendi alt yapısına göre belirler. Bu durum da seçmeli ders uygulamasını anlamsızlaştırır.)

Öğrenci açısından önemsiz ders; Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım gibi derslerin gizli adıdır. Bu derslere giren öğretmenlerin, öğrencilere ne olursa olsun beş vermesi beklenir. Her bir önemsiz ders için bahane hazırdır.

Oysa önemi büyük olan bu dersler, öğrencilere formal öğrenmenin yanı sıra informal öğrenme de sağlar. İnformal öğrenme sonucunda ise öğrenciler toplum değerlerine göre oluşturulmak istenen kültüre çabuk uyum sağlarlar. Böylelikle öğrencinin okula olan bağlılığı da artar. Bu durum tüm okul gibi okul paydaşlarını da olumlu yönde etkiler.

Özgüven, başarı, mutluluk, aidiyet gibi kavramları öğrencilere bu dersler aracılığıyla kazandırmak daha kolaydır. Ayrıca günümüz de teknoloji bağımlısı haline gelen çocuklar için tek ilacın bu derslerin verimli bir şekilde işlenmesinden geçtiğini hiçbir zaman unutmayalım.

Arslan ÖZDEMİR