Mayıs Ayında Açlık Sınırı 19 bin 926 Liraya Yükselirken, Yoksulluk Sınırı 59 bin 353 Liraya Çıktı.

Türkiye’de yaşam maliyetinin artışı, özellikle açlık ve yoksulluk sınırındaki yükselişle gözlemleniyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Mayıs 2024 raporuna göre, açlık sınırı 19 bin 926 lira olarak belirlenmişken, yoksulluk sınırı 59 bin 353 liraya ulaşmıştır. Bu rakamlar, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenebilmesi için gerekli olan minimum harcamayı ve aynı zamanda diğer temel ihtiyaçlarını insan onuruna yakışır bir biçimde karşılayabilmesi için gereken maliyeti yansıtmaktadır.

Açlık sınırının belirlenmesinde, yetişkin bir erkek için 5 bin 818 lira, yetişkin bir kadın için 4 bin 567 lira, bir çocuk için 3 bin 316 lira ve bir genç için 6 bin 225 lira olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar, bireylerin günlük kalori ihtiyacına göre yapılmıştır ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli olan gıda maddelerinin maliyetini içermektedir.

Rapora göre, et, balık ve yumurta gibi protein kaynaklarına yapılan aylık harcamalar, bir önceki aya göre 2 lira azalarak 5 bin 995 lira olmuştur. Kuru bakliyat harcamaları sabit kalmış, süt, yoğurt ve peynir için yapılan harcamalar ise 160 lira artarak 4 bin 545 liraya yükselmiştir. Meyve ve sebze harcamalarında ise mevsimsel dalgalanmalar gözlemlenmiş, meyve için yapılan harcama 86 lira artarken, sebze harcaması 316 lira azalmıştır.

Bu artışlar, Türkiye’deki ekonomik durumun ve enflasyonun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Gıda fiyatlarındaki artış, halkın alım gücü üzerinde baskı oluşturmakta ve özellikle düşük ve orta gelirli aileler için ekonomik zorlukları artırmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırındaki bu artışlar, sosyal politikaların ve ekonomik önlemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların da arttığı gözlemlenmiş, bu da toplam yoksulluk sınırının artmasına neden olmuştur. Giyim, barınma, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için yapılan harcamaların artışı, aile bütçeleri üzerinde ekstra bir yük oluşturmakta ve yaşam standartlarını etkilemektedir.

Bu durum, Türkiye’deki ekonomik politikaların ve sosyal destek mekanizmalarının, özellikle de asgari ücret ve sosyal yardımların, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde yaşayan aileler için somut ve etkili çözümler üretilmesi, ekonomik istikrar ve sosyal adalet açısından hayati önem taşımaktadır.

NHY / T24, Patronlar Dünyası, Sağlık Personeli Haber Net