Türkiye’de Adalet Sistemine Güven Hızlı Düşüşte

Türkiye’de adalet sistemine olan güven, toplumun hukuk devleti ilkesine ve yargı bağımsızlığına olan inancını yansıtan önemli bir göstergedir. Son dönemde yapılan araştırmalar ve anketler, Türkiye’deki adalet sistemine olan güvenin mevcut durumunu ortaya koymaktadır.

Asal Araştırma şirketinin Mayıs 2024’te yayınladığı ankete göre, Türkiye’deki katılımcıların %67.7’si adalet sistemine güvenmiyor. Bu oran, adalet sistemine tam güven duyduğunu belirtenlerin %24.5’lik kesimini büyük bir farkla aşıyor. Ankete katılanların %7.8’i ise konu hakkında fikir belirtmemiş.

Bu sonuçlar, Türkiye’de adalet sistemine yönelik algının ciddi bir güvensizlik içerdiğini gösteriyor. Adalet sistemine güvenin bu derece düşük olması, yargı süreçlerinin şeffaflığı, bağımsızlığı ve adil oluşu konusunda toplumun endişelerini yansıtıyor olabilir.

Asal Araştırma’nın yanı sıra, BoldMedya’nın raporladığına göre, benzer bir araştırma sonucunda katılımcıların %67.7’si adalet sistemine güvenmediklerini ifade etmiş. Bu araştırmalar, Türkiye’de adalet sistemine olan güvenin sadece bir kesim tarafından değil, geniş bir yelpazede sorgulandığını göstermektedir.

Önceki yıllarda yapılan benzer anketlerle karşılaştırıldığında, adalet sistemine olan güvenin zaman içinde azaldığı görülüyor. Örneğin, KONDA’nın 2021 yılında yaptığı bir araştırmada, katılımcıların %69’u adalet sistemine güvenmediğini belirtmiş. OECD’nin raporuna göre ise, Türkiye’de adalet sistemine olan güven son 10 yılda keskin bir düşüş göstererek %38’e gerilemiş.

Bu veriler, Türkiye’de adalet sistemine olan güvenin zayıfladığını ve bu durumun toplumsal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini gösteriyor. Adalet sistemine olan güvenin artırılması, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve yargı bağımsızlığının korunması için atılacak adımlar, toplumun adalet sistemine olan inancını güçlendirebilir.

Sonuç olarak, Türkiye’de adalet sistemine olan güvenin mevcut durumu, yapılan araştırmalar ve anketlerle belirgin bir şekilde ortaya konmuştur. Bu durum, yargı reformları ve adalet sistemine olan güveni artıracak politikaların önemini vurgulamaktadır. Toplumun adalet sistemine olan güvenini yeniden tesis etmek, Türkiye’nin hukuk devleti olarak geleceğini şekillendirecek temel bir unsurdur. (NHY; Haber Merkezi)