Sağlık Sektöründe Şiddet Alarm Veriyor: Her Dört Çalışandan Biri Fiziksel Şiddete Maruz Kalıyor

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, toplumun her kesimini derinden etkileyen ve ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık-Sen’in Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’na göre, her dört sağlık çalışanından biri fiziksel şiddete maruz kalmaktadır[1]. Bu durum, sadece sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini de olumsuz etkilemektedir.

Şiddetin sadece fiziksel boyutu değil, tehdit, küfür ve hakaret gibi psikolojik şiddet türleri de sağlık çalışanlarını etkilemekte ve bu oran daha da artmaktadır. Sağlık-Sen’in raporuna göre, şiddet olaylarının büyük bir kısmı hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirilmekte[2]. Bu durum, sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlukları daha da artırmakta ve onların mesleki motivasyonunu düşürmektedir.

Sağlık sektöründe şiddetin önlenmesi için acil adımlar atılması gerekmektedir. Bu adımlar arasında, sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması, sağlık çalışanlarının yetkilerinin genişletilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması yer almaktadır. Ayrıca, şiddet uygulayanlara karşı caydırıcı cezai müeyyidelerin uygulanması ve sağlık hizmetlerinin sunumunda daha etkin yönetim stratejilerinin benimsenmesi de büyük önem taşımaktadır.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması, sadece sağlık sektörünün değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Her birey, sağlık çalışanlarına saygı göstermeli ve onların zorlu görevlerini yerine getirirken destek olmalıdır. Sağlık çalışanları, toplumun sağlığını koruma görevini üstlenirken, onların da korunması ve desteklenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve azaltılması için toplumsal bilincin artırılması ve eğitim programlarının geliştirilmesi önemlidir. Sağlık kurumları, sivil toplum örgütleri ve hükümetler, bu konuda iş birliği yaparak etkili çözümler üretmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması, daha sağlıklı ve güvenli bir toplum için atılacak en önemli adımlardan biridir.

NHY/ Sağlık-Sen Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu 2022, Cumhuriyet