Çalışan Emekliler ve SGK Verileri Işığında Yaşanan Zorluklar

Türkiye’de emeklilik, birçok kişi için hayatın yeni bir başlangıcı olması gereken bir dönem. Ancak son yıllarda, emeklilerin çalışma hayatına geri dönüş yapmaları, ekonomik zorunluluklar nedeniyle giderek daha yaygın bir hale gelmiş durumda. Emeklilik maaşlarının yetersizliği, yaşam maliyetlerinin artması ve sosyal güvenlik sisteminden beklenen desteğin alınamaması gibi faktörler, emeklileri ek iş arayışına itiyor.

Mehmet Emin Tangören, Türkiye Emekliler Derneği’nin Basın Sözcüsü olarak, bu konuda dikkat çekici veriler paylaşmıştır. Tangören’e göre, 2020 yılından itibaren emekli olup çalışmaya başlayanların sayısı 1 milyon 125 bin 131 kişi artış göstermiş[1]. Bu durum, emeklilerin sadece kendi geçimlerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda iş bulamayan aile bireylerine de destek olduklarını gösteriyor. Emekliler, giderek ağırlaşan hayat koşulları karşısında, farklı sektörlerde aktif olarak çalışmaya başlamışlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, kayıtlı çalışan emekli sayısı son dört yılda büyük bir artış gösterdi. 2020 yılında 746 bin 766 olan bu sayı, 2024 Ocak ayı itibarıyla 1 milyon 871 bin 897’ye ulaştı[1]. Ayrıca, SGK’nın tahminlerine göre, Türkiye’de 2 milyondan fazla kayıt dışı çalışan emekli bulunmakta. Bu veriler ışığında, kayıt içi ve dışı toplamda yaklaşık 4 milyon emeklinin aktif çalışma hayatına katıldığı görülmekte[1].

Bu durum, emeklilik dönemlerini bekledikleri gibi geçiremeyen emekliler için zorlu bir gerçeklik yaratıyor. Emeklilik maaşları, birçok kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor ve bu da emeklileri farklı iş kollarında çalışmaya itiyor. Emeklilerin çalışma hayatına geri dönüşü, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli sonuçlar doğuruyor. Bu durum, emeklilik güvenliğinin sağlanması ve emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması için alınması gereken önlemleri gündeme getiriyor.

Türkiye’nin emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik politikaları, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek şekilde yeniden gözden geçirilmeli ve sürdürülebilir çözümler üretilmelidir. Emeklilerin çalışma hayatına geri dönüş yapmaları, bir tercih olmaktan ziyade, zorunluluk haline gelmişse, bu durum toplumsal bir sorun olarak ele alınmalı ve emeklilik döneminde insanca yaşamayı mümkün kılacak adımlar atılmalıdır.

NHY/ Haberler