Yaşlanan nüfusun çalışma hayatına olumsuz etkilerine karşı “kadın istihdamı” önerisi

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü İsmet Koç’un önerisine dayanarak, Türkiye’nin yaşlanan nüfusunun iş gücüne olumsuz etkilerini azaltmak için kadın istihdamını artırmak önemli bir çözüm olarak sunuluyor. Koç’a göre, 2040-2050’li yıllarda çalışma çağındaki nüfusun azalması beklenirken, kadınların iş gücüne dahil edilmesiyle bu açık kapatılabilir.

Türkiye’nin yaşadığı demografik dönüşümün, Batı Avrupa’nın deneyimlerinden çok daha kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Özellikle son yıllarda yaşlı nüfusun artışıyla birlikte, yaşlanma sürecinin hız kazandığına vurgu yapılıyor.

Koç’un belirttiğine göre, Türkiye’de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte 2050’ye kadar yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 15’i geçmesi bekleniyor. Bu durum, ülkenin yaşlanma sürecine girdiğini ve artık genç bir nüfus olarak kabul edilemeyeceğini gösteriyor.

Öneriler arasında, kentsel alanlarda yaşayan yaşlıların desteklenmesi ve kurumsal ile evde bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi de bulunuyor. Koç’a göre, bu tedbirlerin alınması yaşlanma sürecine karşı önemli bir adım olabilir.

Son olarak, Türkiye’nin yaşlanma sürecinin önünde olduğu ve bu süreci yönetmek için kadın istihdamının artırılması gerektiği vurgulanıyor. Koç’a göre, Batı Avrupa’nın aksine Türkiye’nin kadın iş gücünden daha fazla yararlanma potansiyeli bulunuyor. Bu doğrultuda, kadınların iş gücüne daha fazla katılımının sağlanmasıyla Türkiye’nin iş gücü açığı orta vadede azaltılabilir.

NHY/ AA