Dünya Mutluluk Raporu: Finlandiya birinci, Türkiye 98’nci

Rapor, altı temel faktörü dikkate alıyor: sosyal destek, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluğun olmaması.

BM tarafından desteklenen ve bugün yayımlanan bir rapor, Finlandiya’nın yedinci kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi unvanını kazandığını gösteriyor.

2024 Dünya Mutluluk Sıralaması raporuna göre, Türkiye, rapora konu olan 143 ülke arasında 98’inci, Yunanistan da 64’üncü sırada yer alıyor.

İskandinav ülkeleri ilk 10 sırada yer alırken, Danimarka, İzlanda ve İsveç Finlandiya’yı takip ediyor. Fransa ise 27’nci sırada bulunuyor.

Taliban’ın 2020’de iktidara gelmesinden bu yana insanî bir felâketin pençesinde olan Afganistan, 143 ülke arasında son sırada yer alıyor.

ABD ve Almanya 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez en mutlu 20 ülke arasında yer alamayarak 23 ve 24’üncü sırada kaldı. Kosta Rika ve Kuveyt ilk 20’ye on ikinci ve on üçüncü sıradan girdi.

Rapora göre, dünyanın en kalabalık ülkelerinden hiçbiri ilk 20’de yer almıyor. İlk on ülke arasında sadece Hollanda ve Avustralya 15 milyondan fazla nüfusa sahip. İlk yirmi ülke arasında ise sadece Kanada ve Birleşik Krallık 30 milyondan fazla nüfusa sahiptir.

Çin 60, Pakistan, 108, Hindistan 126’ncı sırada bulunuyor. Sıralamada Rusya 72, Ukrayna ise 105’inci oldu.

2006-2010 döneminden bu yana mutluluk endeksindeki en büyük düşüşler Afganistan, Lübnan ve Ürdün’de meydana gelirken, Sırbistan, Bulgaristan ve Letonya en büyük artışları gösteren ülkeler oldu.

Dünya Mutluluk Raporu, altı temel faktörü dikkate alıyor: sosyal destek, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluğun olmaması.

Helsinki Üniversitesinde bu alanda uzmanlaşmış bir araştırmacı olan Jennifer De Paola, “Doğaya yakınlık ve iyi bir iş-yaşam dengesi Finlilerin memnuniyetinde kilit rol oynuyor” diyor.

Mutluluk kavramında kurumlara duyulan güven, düşük yolsuzluk seviyesi ve sağlık ve eğitim hizmetlerine ücretsiz erişim de kilit önem taşıyor. Jennifer De Paola, “Finlandiya toplumu güven, özgürlük ve yüksek düzeyde özerklik duygusuyla doludur” diyerek toplumunun durumunu özetliyor.

Yıllık rapor ayrıca, tüm bölgelerde olmasa da çoğu bölgede genç kuşaklar arasında yaşlı kuşaklara kıyasla daha güçlü bir mutluluk duygusu olduğunu belirtiyor.

Mutluluk endeksi, 2006-2010 yılları arasında Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 30 yaşın altındakiler arasında önemli ölçüde düştü ve halihazırda bu bölgelerdeki yaşlı nesilden daha düşük seviyeye indi. Buna karşılık, endeks aynı dönemde Doğu Avrupa’da tüm yaş gruplarında yükseldi.

Raporu hazırlayanlar, Avrupa hariç dünyanın her yerinde kuşaklar arasındaki uçurumun genişlemesini “endişe verici” olarak değerlendiriyor.

Rapora temel olan altı faktör göz önüne alınarak yapılan sıralamada ilk 20’de bulunan ülkeler şöyle sıralanıyor:

Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsveç, İsrail, Hollanda, Norveç, Lüksemburg, İsviçre, Avustralya, yeni Zelanda, Kosta Rika, Kuveyt, Avusturya, kanada, Belçika, İrlanda, Çekya, Litvanya, İngiltere. (Ajans Bizim)