TRT Haber’de muhalefet yok…

TRT Haber’in son zamanlarda sergilediği yayın politikası, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuş durumda. Özellikle CHP’ye hiç yer verilmemesi ve AKP’ye ayrılan sürenin oldukça fazla olması, TRT’nin tarafsız yayıncılık ilkelerinden ne kadar uzaklaştığını gösteren çarpıcı bir örnektir.

TRT’nin yayın politikasının incelenmesi, gerçekten de dikkat çekici sonuçlar ortaya koymaktadır. 24 saatlik yayında AKP’ye ayrılan sürenin 73 dakika olduğu halde, CHP’ye hiç yer verilmemesi, TRT’nin tarafsız yayıncılık ilkelerine ne kadar uymadığını açıkça göstermektedir. Bu durum, muhalefetin görmezden gelinerek, iktidar partisinin lehine bir propaganda aracına dönüşen TRT’nin, demokratik bir toplum için kabul edilemez bir durum olduğunu ortaya koymaktadır.

TRT’nin bu yayın politikasına yönelik yapılan eleştiriler de oldukça yerinde ve önemlidir. Özellikle RTÜK’ün sessiz kalması ve TRT’nin hukuksuzluklarının göz ardı edilmesi, kurumun işlevini yerine getirmediğini göstermektedir. Aynı şekilde, Yüksek Seçim Kurulu’nun TRT’nin tarafsız yayın yapmasını ve tüm siyasi partilere eşit süre vermesini emreden kararlarının uygulanmaması, seçim adaletini zedeliyor ve demokratik süreçlere zarar veriyor.

TRT’nin bu yayın politikası, kamu yayıncılığından çok uzak, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir. Demokrasinin temel taşlarından olan basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün korunması, demokratik bir toplumun olmazsa olmazıdır. Ancak TRT’nin tarafsız olmaması ve belirli bir siyasi görüşe hizmet etmesi, bu temel ilkelere zarar vermektedir.

TRT Haber’in tarafsızlık ilkesinden uzaklaşması ve muhalefeti yok sayması, demokratik bir toplum için ciddi bir tehdit oluşturmasının ötesinde demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığını da gözler önüne seriyor…

NHY, Baran Direnç