Avrupa’da ve Türkiye’de Uyuşturucu Kullanımı: Artan Tehdit

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), 2023 yılına ait Avrupa Uyuşturucu Raporu’nu yayımlayarak, kıtanın karşı karşıya olduğu uyuşturucu sorunlarına dair kapsamlı bir analiz sunmuştur. Rapor, yasadışı uyuşturucu kullanımı, ilgili zararlar ve uyuşturucu tedariki gibi konulara odaklanmakta ve bu temalar ile ana zarar azaltma müdahaleleri üzerine geniş bir ulusal veri seti içermektedir.

Raporun temel bulgularından biri, uyuşturucuların Avrupa’daki sağlık ve güvenlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıdır. Uyuşturucular daha erişilebilir, çeşitli ve güçlü hale gelmiştir. Polisubstans kullanımı – aynı anda veya ardışık olarak iki veya daha fazla psikoaktif madde kullanımı – artmakta ve buna bağlı sağlık riskleri ve kamu sağlığı zorlukları da artmaktadır. Bu zorluklar, uyuşturucu karışımlarının bilinmeden tüketilmesi durumunda daha da karmaşık hale gelmektedir. Sadece 2022 yılında, daha önce tespit edilen neredeyse 400 yeni psikoaktif madde ele geçirilmiştir. Rapor ayrıca, opioid kullanımının etkilenebileceği ve AB genelinde hem düzenli hem de yeni sentetik opioidlerin artışını önlemek için alınan önlemlerin risklerini de vurgulamaktadır. Kokain, AB’de en çok kullanılan ikinci uyuşturucudur ve 2023 yılında altıncı kez üst üste AB’de rekor miktarda kokain ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile ilgili organize suç, sıklıkla korkutma ve yolsuzlukla birlikte AB tedarik zincirlerine giderek daha fazla sızmaktadır. AB gümrük otoriteleri tarafından yapılan uyuşturucu ele geçirmelerinin neredeyse %70’i AB’nin limanlarında gerçekleşmektedir.

Türkiye’deki Uyuşturucu Durumu

Türkiye, EMCDDA’nın raporlama sürecine katılan ülkeler arasında yer almakta ve Avrupa ile paralel bir uyuşturucu kullanımı ve tedarik durumu sergilemektedir. Türkiye’de uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, özellikle eroin ve kokain bağımlılığının artmasıyla birlikte, sağlık yetkilileri tarafından giderek artan bir sorun olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, batı ülkelerinden Türkiye’ye yönelik kokain ve sentetik uyuşturucu trafiği de yükselen bir problem olarak belirtilmektedir.

EMCDDA’nın raporları, Türkiye’nin uyuşturucu politikaları ve yanıtları dahil olmak üzere uyuşturucu tedariki, kullanımı ve kamu sağlığı sorunlarına dair üst düzey bir bakış sunmaktadır. İstatistiksel veriler, ulusal odak noktası tarafından EMCDDA’ya sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, hem Avrupa hem de Türkiye’deki uyuşturucu durumu, karmaşık ve çok boyutlu bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorun, ulusal ve uluslararası düzeyde koordineli bir yaklaşım ve etkili önleme, tedavi ve zarar azaltma müdahaleleri gerektirmektedir. EMCDDA’nın raporları, bu konuda kritik bir bilgi kaynağı olarak hizmet etmekte ve ilgili tüm taraflar için değerli bir rehber oluşturmaktadır.

NHY / EMCDDA Raporları